• ŽIVOT NA METI

  Riječ urednika
  Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata (dalje Centar)
  osnovan je radi prikupljanja i sređivanja arhivskoga gradiva iz Domovinskog rata.
  Jedna od zadaća Centra je da, uz primarne povijesne izvore, zbog njegove iznimne
  važnosti za utvrđivanje i istraživanje povijesnih činjenica, prikuplja i predstavlja memoarsko
  gradivo – izjave, zapise, studije i slične radove sudionika Domovinskoga
  rata, kako bi informacije o tom razdoblju hrvatske povijesti bile što dostupnije istraživačima
  i cjelokupnoj javnosti. Naime, privatne zabilješke i intervjui, odnosno sjećanja,
  izjave, zapisi i studije neposrednih sudionika događaja iz Domovinskoga rata
  često otkrivaju nepoznate događaje ili nepoznate aspekte dobro poznatog događaja,
  i redovno bacaju novo svjetlo na neistražena područja. Njima je moguće nadopuniti
  postojeće dokumente i pomoći da informacije o tom razdoblju hrvatske povijesti
  postanu što cjelovitije. Uz to, iznošenje osobnih dojmova važno je za razumijevanje
  atmosfere i međusobnih odnosa, primjerice, u nekoj postrojbi tijekom izvršavanja
  zadaća ili nakon nekog izvanrednog događaja. Dakako, zbog subjektivnog dojma
  izlagača, ali i vremena koje je proteklo od događaja o kojima se piše, memoarsko
  gradivo je podložno i manje objektivnim prosudbama i zaključcima.
  Upravo zbog navedenoga Centar je pokrenuo seriju Republika Hrvatska i Domovinski
  rat 1990.-1995. – memoarsko gradivo. Knjiga „Život na meti“ (francuski
  dragovoljac u Domovinskom ratu) šesta je knjiga u toj seriji. Autor je sam odabrao
  naslov i podnaslov koji pobliže objašnjava da se radi o priči vojnika, stranca, francuskog
  dragovoljca Domovinskog rata. Kao što smo u ovoj seriji memoarskog gradiva
  objavljivali tekstove koji su po svojoj strukturi i jeziku bili bliže znanstvenom, nego
  memoarskom djelu, sada smo se suočili s tekstom koji svojim dobrim dijelom naginje
  književnosti, s izrazitim literarnim elementima. Sukladno tomu, a s obzirom na
  to da autoru nije bila primarna kronologija događaja i ostala faktografija, sadržaj ove
  knjige vjerojatno će kao gradivo više koristiti onima koji se bave vojnom psihologijom
  i sociologijom rata, nego povjesničarima.
  Kroz priču o dijelovima svoga ratnoga puta Gaston Besson u isto vrijeme pruža
  sliku o stranim dragovoljcima Domovinskog rata, ljudima koji su izvana, iz drugog
  svijeta, kulture i okružja došli u Hrvatsku, te ostali i borili se protiv daleko nadmoćnijeg
  neprijatelja za slobodu Hrvatske, a kasnije i Bosne i Hercegovine. Njihova
  je uloga dugo vremena bila zanemarena i prema tomu, sasvim pogrešno ili uopće
  nije bila vrednovana. Upravo je to jedan od razloga zbog kojega Centar objavljuje
  svjedočanstvo jednog od tih dragovoljaca. Odgovor na pitanje zašto se o njima toliko
  malo zna, dao je sam Gaston Besson rekavši da su oni bili prikovani u svojim
  rovovima i bunkerima i uglavnom do kraja 1991. nisu vidjeli previše od tzv. civilnog
  života. Nakon obrane Hrvatske od velikosrpske agresije, ratni vihor je 1992. godine
  zahvatio Bosnu i Hercegovinu, a u obranu hrvatskih i muslimanskih domova stali
  su uglavnom svi strani dragovoljci koji su se borili u Hrvatskoj. Dakako, oni koji
  su ostali živi ili nisu onesposobljeni teškim ranjavanjem. Dio njih ostao je do kraja
  rata kako bi doprinijeli konačnoj pobjedi, a neki su potom ostali živjeti u Hrvatskoj,
  pronašli u njoj novi dom, drugu domovinu i zasnovali obitelji. Tko su ti ljudi, koliko
  ih je bilo, koji su njihovi motivi, kakve su njihove sudbine, samo su neka od pitanja
  na koja treba odgovoriti.

Comments are closed.