• OPERACIJA „MASLENICA“ – SJEĆANJA SUDIONIKA (Riječ urednika)

  Riječ urednika

  Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata (dalje Centar)
  osnovan je radi prikupljanja i sređivanja arhivskoga gradiva iz Domovinskog rata.
  Jedna od zadaća Centra je da, uz primarne povijesne izvore, zbog njegove iznimne
  važnosti za utvrđivanje i istraživanje povijesnih činjenica, prikuplja i objavljuje memoarsko
  gradivo – sjećanja, izjave i zapise sudionika Domovinskoga rata, kako bi
  informacije o tom razdoblju hrvatske povijesti bile što dostupnije istraživačima i cjelokupnoj
  javnosti.
  Iako se drži sekundarnim gradivom, bez memoarskog gradiva nije moguće u
  potpunosti razumjeti povijest, posebice događaje o kojima ne postoje izvori, odnosno
  procese o kojima su izvori oskudni. Naime, privatne zabilješke i intervjui, odnosno
  sjećanja i zapisi neposrednih sudionika događaja iz Domovinskoga rata često
  otkrivaju nepoznate događaje ili nepoznate aspekte dobro poznatog događaja, te
  redovno bacaju novo svjetlo na neistražena područja. Njima je moguće nadopuniti
  postojeće dokumente i pomoći da informacije o tom razdoblju hrvatske povijesti
  postanu što cjelovitije, a iznošenje osobnih dojmova može pomoći razumijevanju
  atmosfere i međusobnih odnosa, primjerice u nekoj postrojbi tijekom izvršavanja
  zadaća ili nakon nekog izvanrednog događaja, što je iz službenih dokumenata vrlo
  teško iščitati. Uza to, prikupljanjem memoarskoga gradiva pokazuje se poštovanje i
  zahvalnost prema sudionicima pojedinih događaja iz povijesti, odnosno ljudima koji
  su svojim životom, prije svega odgovornošću, hrabrošću i žrtvom, zadužili zajednicu
  kojoj pripadaju.
  Upravo zbog navedenoga Centar je pokrenuo seriju Republika Hrvatska i Domovinski
  rat 1990.-1995. – memoarsko gradivo. Ovdje prikupljena sjećanja sudionika
  operacije kodnog naziva „Gusar“, odnosno „Maslenica“, pod kojim se imenom
  ta operacija naziva u javnosti, čine osmu knjigu u spomenutoj seriji. Nastala je na
  temelju sjećanja koja su sudionici spomenute vojno-redarstvene oslobodilačke operacije
  hrvatskih snaga dali pred kamerama HTV-a, za potrebe snimanja dokumentarnog
  filma „Maslenica“. S obzirom na to da je snimljeni materijal bio obimniji od
  predviđenog trajanja dokumentarnog filma, Tomislav Šulj i Vlado Brnardić, kao autori
  intervjua sa sudionicima operacije „Maslenica“ za spomenuti film, u suradnji s
  Hrvatskim memorijalno-dokumentacijskim centrom Domovinskog rata, priredili su
  taj materijal u pisanom obliku. Iza njih je gotovo dvogodišnji rad, rezultat kojega je
  ova knjiga. Zahvaljujući njima i svima koji su sudjelovali u izradi knjige, te Hrvatskoj
  televiziji koja je snimila dokumentarni film o operaciji „Maslenica“, a potom omogućila
  da se snimljeni intervjui objave kao memoarsko gradivo, historiografija o Domovinskom
  ratu dobila je ovo vrijedno djelo.
  Operacija „Maslenica“ po značaju i žestini borbi te odlučnosti i žrtvi hrvatskih
  branitelja zauzima posebno mjesto u hrvatskoj povijesti. Drži se prvom operacijom u
  kojoj su istodobno sudjelovale sve grane Hrvatske vojske. Prevoženje hrvatskih snaga
  helikopterima iz Zagreba u zaleđe Zadra prva je takva uspostava „zračnog mosta“
  u Domovinskom ratu. Prema vojnim teorijama, prevoženje zrakom mora imati: a)
  određeno mjesto ukrcaja, b) određen smjer leta (visina, osiguranje u zraku lovačkom
  avijacijom) i c) određeno mjesto iskrcaja. Ako je mjesto iskrcaja na terenu koji kontrolira
  protivnička strana (vojskom i topništvom), odnosno ako se ljudstvo koje se
  prevozi iskrcava pod borbom i odmah prihvaća borbu, riječ je o desantu.
  Zbog stanja okupacije dijela teritorija neovisne i međunarodno priznate hrvatske
  države, posebice zbog otežane prometne povezanosti između sjeverne i južne
  Hrvatske, odnosno Dalmacije, ali i dijela Bosne i Hercegovine, te zbog isključivosti
  velikosrpske politike koja je odbila razgovore o mirnoj reintegraciji okupiranoga područja,
  čak i područja koje se Vanceovim planom trebalo već početkom 1992. vratiti
  pod hrvatsku vlast (tzv. „ružičaste zone“), hrvatsko vodstvo bilo je početkom 1993.
  primorano na vojnu opciju, upravo na zadarskom području. Činjenicu da su cjelokupni
  cestovni promet i gospodarstvo između hrvatskoga sjevera i juga ovisili o vremenskim
  uvjetima, ograničenoj vezi „kopno – otok Pag“ i raketama JNA oštećenom
  Paškom mostu, Hrvatska više nije mogla trpjeti (i srpski izvori „problem odsečenosti
  Dalmacije“ isticali su kao prednost za „RSK“ u ratu protiv Hrvatske).
  O žestini borbi u zadarskom zaleđu u prvoj polovici 1993. godine svjedoče sjećanja
  hrvatskih branitelja u ovoj knjizi. U prilog njihovim izjavama govori i podatak iz
  izvora „RSK“ o gubicima srpske strane: od 22. siječnja do 2. veljače 1993. srpske postrojbe
  imale su najmanje 82 poginula i 267 ranjenih boraca, a u sljedeća dva mjeseca
  (do kraja ožujka) ti su gubici narasli na 119 poginulih i 644 ranjena (od kojih su 22
  umrla u bolnici). U te podatke vjerojatno nisu uključeni pripadnici dobrovoljačkih
  postrojbi, posebice strani državljani u njima.
  Istodobno, izvori „RSK“, posebice zapovijedi za djelovanje topništva SVK po civilnim
  ciljevima u hrvatskim gradovima – na „vrlo frekventnim mjestima okupljanja
  civila“, svjedoče o karakteru vodstva „RSK“ te načinu ratovanja Srpske vojske Krajine
  i dijela njezinih zapovjednika u Domovinskom ratu, pa tako i tijekom i nakon operacije
  „Maslenica“. I takve zapovijedi potvrđuju da djelovanje po civilnim ciljevima
  nije bilo slučajno. Provodilo se sukladno strategiji „realne prijetnje“ ili „odvraćanja“,
  zapravo strategiji terorističke masovne odmazde “po svim vitalnim objektima i ciljevima
  na celom hrvatskom državnom prostoru“, koju je „RSK“ provodila prema
  zamisli vojnog teoretičara JNA, odnosno načelnika Uprave za strategijske studije i
  politiku obrane Ministarstva obrane Savezne Republike Jugoslavije, generala, prof.
  dr. sc. Radovana Radinovića. Spomenuta strategija, koju je osmislio voditelj najviše
  specijalizirane državne institucije, zadužene za znanstveno osmišljavanje uporabe
  vojske i drugih potencijala Savezne Republike Jugoslavije, sukladno njezinoj politici,
  javno je obznanjena u veljači 1993., no u stvarnosti je predstavljala kontinuitet velikosrpske
  vojne strategije i djelovanja od početka Domovinskoga rata. Uključivala
  je napade raketama „zemlja-zemlja“, višecjevnim bacačima raketa i dalekometnim
  topništvom, a predloženi ciljevi su bili Zagreb „sa infrastrukturom i industrijskim
  kapacitetima“ („na svega 24 km od srpskih vatrenih položaja na kordunaškom i banijskom
  ratištu“), „grad Karlovac kao najveća urbana celina i industrijski centar na
  Kordunu“ („svega nekoliko kilometara od srpskih položaja“), „Sisak kao petrohemijski
  i metalurški centar“ („svega 6 km od prednjeg kraja srpske obrane“), itd., pri
  čemu je zaključak glasio: „Republika Srpska Krajina je u stanju da nanese neprihvatljive
  gubitke i razaranja Hrvatskoj po objektima i ciljevima koji za Hrvatsku predstavljaju
  najviše vrednosti. Tu ponajprije mislimo na Zagreb i njegovu širu okolicu.
  Rušenje i razaranje Zagreba Hrvatska niti može niti sme prihvatiti“ (preuzeto iz: Ozren
  Žunec, Goli život – socijetalne dimenzije pobune Srba u Hrvatskoj, I-II, Zagreb,
  2007., 741-742, bilj. 1350).
  Jednako tako, i puštanje vagona s eksplozivom niz prugu prema Zadru i namjera
  rušenja HE Peruča, o čemu se govori u ovoj knjizi, svjedoče o karakteru vodstva
  „RSK“ i potvrđuju da je planerima takvih terorističkih djelovanja cilj bio masovno
  stradanje civila.
  Dakako, zbog subjektivnog dojma kazivača, ali i vremena koje je proteklo od događaja
  o kojima se piše, memoarsko gradivo je podložno i manje objektivnim prosudbama
  i zaključcima, zbog čega treba biti oprezan u njegovu korištenju, odnosno
  treba ga obvezno usporediti s dokumentima te s ostalim memoarskim gradivom
  (primjerice, sa svjedočenjem većega broja ljudi o istom događaju ili s memoarima
  ostalih sudionika).
  Subjektivnost, toliko svojstvena memoarskom gradivu, posebice je primjetna u
  prepričavanju ratnih događaja, o čemu svjedoči niz primjera u historiografiji i publicistici.
  Naime, iskustvo pokazuje da je autora ratnih sjećanja teško spriječiti od
  eksponiranja samoga sebe, odnosno onoga što je on učinio u ratu ili vojnoj službi,
  pa ih u teorijskim radovima o usmenoj povijesti većina teoretičara povijesne znanosti
  smatra izvorom koji treba dodatno provjeriti i oprezno koristiti. Uostalom, na
  pretjeranu subjektivnost i tendencioznost u iznošenju vlastite uloge u raznim događajima
  kroz memoarsko gradivo upozorili su i teoretičari usmene povijesti (znanstvenici
  koji se bave proučavanjem svrsishodnosti metode razgovora kao nadopune
  povijesnih izvora, odnosno potrebe stvaranja tzv. „oral history“). Na oprez u korištenju
  takvoga gradiva posebno upozorava njihovo mišljenje, da sjećanje nije pasivno
  skladište činjenica, već aktivan proces stvaranja značenja. Također, istraživanja su
  potvrdila da autori memoarskog gradiva u svoje zapise često umeću i podatke koji
  se nisu dogodili, želeći naprosto njihovim navođenjem objasniti ili naglasiti značaj
  događaja. Tako čitatelj memoarskog gradiva vrlo lako može steći dojam da je autor
  obavljao dužnosti koje objektivno nije ni mogao obavljati, da svoju ulogu i doprinos
  precjenjuje, a ulogu drugih podcjenjuje i slično. Ukratko, čitajući memoarsko gradivo
  čitatelj često može steći dojam kako je njegov autor važna povijesna osoba bez
  koje bi uspjeh događaja o kojem se govori u najmanju ruku bio upitan. Sve to treba
  uzeti u obzir prilikom prikupljanja i korištenja memoarskoga gradiva. Zato je važno
  da prikupljeno memoarsko gradivo postane dostupno javnosti, posebice sudionicima
  događaja o kojima se govori, kako bi se dobila povratna informacija i reakcija na
  moguće pogreške.
  Usprkos navedenome, držim da su autori ove knjige izjave sudionika u njoj priredili
  s mjerom, odnosno da su izabranim i obrađenim dijelovima njihovih izjava
  uglavnom izbjegli preveliku dozu subjektivnosti, te da će sjećanja objavljena u ovoj
  knjizi pomoći razumijevanju prilika i teškoća s kojima su se u operaciji „Maslenica“
  suočavali sudionici s hrvatske, a dijelom i sa srpske strane. Jednako tako, držim da
  memoarsko gradivo objavljeno u ovoj knjizi čitatelju sasvim jasno dočarava značajke
  terena na kojemu su vođene borbe u spomenutoj operaciji, da prilično realno ukazuje
  na probleme u njezinu planiranju i izvođenju, kao i obrani dostignute linije, da uz
  ambijent izvanredno otkriva i atmosferu među sudionicima operacije, te da kroz sjećanja
  pojedinaca otkriva razmišljanja, brige i strepnje zapovjednika i vojnika u najtežim
  životnim – ratnim situacijama, kao i motive koji su ih doveli u takvu situaciju.
  Ova knjiga neće odgovoriti na sva pitanja o operaciji „Gusar“, odnosno „Maslenica“,
  ne samo zato što to memoarskim gradivom i nije moguće (i u izjavama objavljenim
  u ovoj knjizi neki podaci su u međusobnoj suprotnosti), nego i zato što u
  knjizi, iz raznih razloga, nema sjećanja nekih vrlo važnih sudionika te operacije, pa
  su tako i neki dijelovi bojišta ili organizacijskih cjelina slabije zastupljeni. Primjerice,
  mnogo toga još bi se moglo reći o djelovanju Specijalnih jedinica policije i borbama na
  Velebitu, posebice za važnu točku Tulove grede, jednako kao i o djelovanju
  i važnosti logistike u operaciji „Maslenica“. Tako je recenzent knjige general-bojnik
  u mirovini Rajko Rakić naglasio potrebu valorizacije logističkih sadržaja, kao što su
  opskrbna (prehrana i odjeća) i tehnička struka (tehničko održavanje i tehničko snabdijevanje)
  jer, kako je naveo, „bez njih nema ni života ni borbe na bojišnici“. U tom
  smislu navodi da je svoje mjesto u ovakvoj knjizi zaslužilo i sjećanje na učinak 307.
  logističke baze Zadar. Također, general Rakić je u svojoj recenziji knjige primijetio da
  se ne spominju ni neke pristožerne postrojbe 6. OZ Split, koje su imale važnu ulogu.
  Primjerice:
  – 254. satnija veze OZ Split, jer nema komunikacije u zapovijedanju bez stacioniranih
  i pokretnih sustava veze, a nema ni zaštićenog sustava veze bez onih koji
  će 24 sata dnevno (neprekidno) to osiguravati;
  – 264. izvidničko – diverzantska satnija 6. OZ Split, koja je od samog početka bila
  razmještena i tijekom operacije djelovala u zadarskom zaleđu;
  – 2. bojna 310. brigade remontne potpore (u to vrijeme bila je postrojba MORH-a)
  smještena u vojarni Šepurine kod Zadra (spominje se samo u kontekstu pripreme
  tenkova 4. gbr za operaciju).
  No, činjenica je i da se cjelokupno memoarsko gradivo, odnosno sjećanja svih
  sudionika, pa ni sudionika iz svih postrojbi, jedne operacije takvih razmjera kakvih
  je bila „Maslenica“, ne mogu prikazati u jednoj knjizi. Stoga i ovu knjigu treba prihvatiti
  kao prilog istraživanju operacije „Maslenica“. Na to je u svojoj recenziji ove
  knjige, čiji je sažetak objavljen na kraju knjige, upozorio i general Rajko Rakić. Osim
  što se u recenziji nalaze korisni podaci za one koji nisu završili vojne škole, a zanima
  ih istraživanje vojne povijesti, njegova razmišljanja i ocjene o pojedinim izjavama u
  knjizi (s dijelom njih neki se vjerojatno neće složiti) mogu poslužiti i kao temelj za
  neku novu raspravu ili raščlambu VRO „Maslenica“.
  Bez obzira na nedostatke, kao i na moguće pogreške u ovoj knjizi, držim da ona
  svojim sadržajem pridonosi boljem razumijevanju tijeka operacije „Maslenica“ i da
  snažno podsjeća da je oslobođena područja u toj operaciji trebalo žilavo i krvavo
  obraniti od snažnih protunapada srpskih postrojbi, o čemu se u javnosti do sada
  uglavnom nije govorilo, te da će svakome tko je pročita biti mnogo jasniji značaj operacije
  „Maslenice“ za konačnu pobjedu Hrvatske u Domovinskom ratu.
  Dakako, to ne znači da u pripremi i tijekom operacije nisu postojali problemi i
  da nije bilo pogrešaka i neuspjeha. No, unatoč svemu, operacija je ocijenjena uspješnom,
  a iskustvo stečeno u njoj iskoristilo se u planiranju i provedbi sljedećih akcija i
  operacija. Uostalom, upravo na temelju uočenih nedostataka i pogrešaka u operaciji
  „Maslenica“, a da bi se neke od njih otklonilo i ispravilo, na inicijativu tadašnjeg zapovjednika
  OZ Split brigadira Ante Gotovine, u Šepurinama je utemeljeno Središte
  gardijsko za specijalističku obuku dočasnika „Damir Tomljanović – Gavran”. U njemu
  su, po uzoru na najrazvijenije vojske, hrvatski dočasnici – zapovjednici desetina
  i borbenih skupina, koji su kralježnica svake suvremene vojske, prošli obuku za
  najzahtjevnije vojne zadaće, da bi nakon povratka u matične postrojbe svoje znanje
  prenosili na suborce i odigrali značajnu ulogu u konačnom oslobađanju Hrvatske.
  Mnogi sudionici te operacije nisu imali priliku javno govoriti o svojim iskustvima
  i zapažanjima stečenim u njoj, iako bi, s obzirom na ono što su doživjeli i prošli,
  imali što reći. Svako novo sjećanje novi je prilog za daljnje istraživanje, stoga bi bilo
  dobro da ova knjiga ne bude zadnje objavljivanje prikupljenog memoarskog gradiva
  o operaciji „Maslenica“. No, bez obzira na to, vrijednost ove knjige ovisit će i o tome
  koliko će se sudionika operacije koji nisu dali iskaz moći prepoznati u izjavama navedenim
  u ovoj knjizi, odnosno koliko će sadržaj ove knjige obuhvatiti i ono što su
  oni doživjeli u operaciji „Maslenica“ i što o njoj misle danas.
  Ovom knjigom nije prestalo prikupljanje memoarskoga gradiva o operaciji „Maslenica“,
  tim više jer je u uvodu i osvrtu recenzenta navedeno što nedostaje te s kojim
  bi zapovjednicima i pripadnicima kojih postrojbi još trebalo razgovarati. Stoga svi
  koji drže da imaju što reći o toj operaciji ili ispraviti moguće pogreške u ovoj knjizi,
  mogu svoja sjećanja, zapažanja i primjedbe dostaviti Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom
  centru Domovinskog rata, kako bi ih povjesničari mogli koristiti u daljnjem radu.
  Iako je u knjizi objavljeno memoarsko gradivo, za ocjenu njezine kvalitete važan
  je podatak da su se u svom radu autori knjige koristili pisanim izvorima, kako
  iz državnih arhiva, tako i iz privatnih zbirki, što knjigu čini nezaobilaznim historiografskim
  djelom za svako daljnje istraživanje operacije „Maslenica“. U njoj sakupljena
  sjećanja hrvatskih branitelja, sudionika napadajnog dijela operacije „Maslenica“
  i borbi za očuvanje oslobođenoga teritorija, ostat će trajan spomenik domoljublju i
  hrabrosti hrvatskih vojnika i policajaca.

Comments are closed.