• Velikosrpska agresija

  UVOD

  U ranom srednjem vijeku Hrvati su naselili
  prostor koji je od antičkoga razdoblja bio
  poveznicom Istoka i Zapada, ali i razmeđe
  civilizacija, velikih imperija i vjera te poprište
  njihova sukoba. Geostrateški položaj teritorija,
  na kojem je najkasnije u IX. stoljeću nastala
  hrvatska država, namijenio je Hrvatima povijest
  punu iskušenja. Stoga su i granice hrvatske države
  rezultat takve bremenite povijesti. Ponajviše
  osmanlijske najezde prema zapadnoj Europi i
  višestoljetnih protuturskih ratova od kasnog
  srednjeg vijeka, kao i agresivne srbijanske politike
  u bivšim Jugoslavijama. Današnje granice
  Republike Hrvatske potvrđene su u obrambenom
  i oslobodilačkom Domovinskom ratu,* nakon
  što je demokratskim promjenama 1990., te
  uspostavom neovisne i suverene hrvatske države
  1991. započelo novo razdoblje hrvatske povijesti.
  Kao sva prethodna povijesna razdoblja, i ono je
  uzrokovano snažnim društvenim promjenama na
  europskom tlu, posebice u istočnoj Europi.
  Namjera ove knjige je prikazati kratak
  kronološki pregled povijesnoga procesa koji je
  obuhvatio stvaranje suvremene hrvatske države
  te srpsku agresiju na Republiku Hrvatsku i
  obranu njezine teritorijalne cjelovitosti, odnosno
  upozoriti na pojedine etape i važne događaje u
  tom procesu.

  croVELIKOSRPSKA AGRESIJA NA HRVATSKU 1990-ih

  uk

   GREATER-SERBIAN AGGRESSION AGAINST CROATIA IN THE 1990s

Comments are closed.