Novinari – svjedoci vremena

Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995. - memoarsko gradivo, knjiga 2Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995. – memoarsko gradivo, knjiga 2;
Novinari – svjedoci vremena (zapisi Trajka Grkovskog: Plitvice – Karlovac 1991.-1995.)

Zagreb, studeni 2007.

Cijena knjige: 125,00 kn.
PROMOTIVNA CIJENA: 100,00 kn.

To je druga knjiga u seriji memoarsko gradivo Hrvatskog memorijalno – dokumentacijskog centra Domovinskog rata (dalje Centar). Sadržaj knjige čine zapisi novinara Trajka Grkovskog o događajima iz Domovinskog rata na plitvičkom i karlovačkom području, objavljeni u dnevnom tisku u razdoblju od 1991. do 2002., koje je njegova supruga, gospođa Feodora Grkovski, prikupila i dala na uvid u Centar. Zbog zanimljivosti, uz zapise Trajka Grkovskog u knjizi su navedena i pojedina izvješća drugih novinara, posebice Tome Vičića, te kratka Hinina izvješća. Događaji su poredani kronološki, počevši s 1991. godinom, pa sve do 1996. godine. Zasebnu cjelinu čine pet članaka Trajka Grkovskog iz serije objavljene 2002. godine u Vjesniku, pod naslovom Milošević pred Haškim sudom za zločine u Hrvatskoj, koji se odnose na 1991. godinu, kad su na karlovačko-plitvičkom području počinjeni najveći zločini nad civilnim stanovništvom i najveća ratna razaranja.

Poseban interes u svojim izvješćima Trajko Grkovski posvetio je pitanju zaštite prirodnih bogatstava za vrijeme ratnih razaranja. Njegova privrženost plitvičkim jezerima, gdje je i proveo veći dio svoga radnoga vijeka, očitovala se u njegovim emotivnim izvješćima u kojima je upozoravao domaću i svjetsku javnost o devastiranju jednog od najljepših nacionalnih parkova na svijetu. Prikupljeni novinski članci objavljeni u ovoj knjizi svojevrsno su svjedočanstvo vremena, u kojima je autor pravovremeno obavještavao javnost o važnim ratnim i političkim događajima, kao i o malim ljudima i njihovim sudbinama. Trajko Grkovski zaslužan je kroničar karlovačkog i plitvičkog kraja, a njegovi članci vrijedan su doprinos istraživanju Domovinskog rata.