Specijalna policija MUP-a

SPECIJALNA POLICIJA MUP-A RH U OSLOBODILAČKOJ OPERACIJI "OLUJA" 1995. (PRILOZI) SPECIJALNA POLICIJA MUP-A RH U OSLOBODILAČKOJ OPERACIJI “OLUJA” 1995. (PRILOZI)

Zagreb, kolovoz 2008.
Cijena knjige: 130,00 kn.

Zbornik je nastao suradnjom Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata (HMDCDR) i Udruge Specijalne policije iz Domovinskog rata, a pruža vrijedne i do sada nepoznate podatke o sudjelovanju postrojbi hrvatske Specijalne policije u “Oluji”, možda i najvažnijoj vojnoj operaciji u hrvatskoj povijesti te svjedoči o golemom doprinosu pripadnika Specijalnih jedinica policije MUP-a RH u Domovinskom ratu. Doprinosu koji u historiografiji, kao ni u javnosti, još nije prezentiran na razini koju su hrvatski policajci – specijalci svojim djelovanjem i uspjesima zaslužili.

U prvom dijelu zbornika su prilozi o mirovnim naporima hrvatskoga vodstva i međunarodne zajednice (Odluke Sabora RH i Arbitražne komisije Konferencije o miru u Jugoslaviji), zatim prilozi o protuustavnom djelovanju i oružanoj pobuni Srba u Republici Hrvatskoj, o srpskoj agresiji i okupaciji gotovo trećine teritorija Republike Hrvatske, o odbijanju srpskog vodstva da prihvati mirnu reintegraciju okupiranoga hrvatskoga teritorija u ustavnopravni poredak RH i procesu ujedinjenja „Republike Srpske Krajine“ i „Republike Srpske“ te prilozi o Vanceovu planu i rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a o događajima u Hrvatskoj, donesenim prije vojno-redarstvene operacije „Oluja“. Cilj spomenutih priloga je upozoriti na činjenicu da je oslobodilačka operacija „Oluja“ bila kraj jednog iznimno bremenitog i krvavog povijesnog procesa, koji je počeo sredinom 80-tih godina 20. stoljeća, a kulminirao 1990. i 1991., te prikazati početak i tijek destabilizacije Hrvatske i podsjetiti na odgovornost srpske politike za rat u Hrvatskoj, odnosno za agresiju na Hrvatsku i okupaciju dijela njezina teritorija, a potom i za nastavak rata, zbog upornog odbijanja mirne reintegracije okupiranoga teritorija u ustavnopravni poredak Republike Hrvatske. Autor prvoga dijela, a ujedno i urednik zbornika, je dr. sc. Ante Nazor.
Drugi dio zbornika sadrži radove s okruglog stola koji je Udruga Specijalne policije iz Domovinskog rata kvalitetno organizirala 3. kolovoza 2007. godine. Započinje s intervjuom koji je glavni zapovjednik specijalnih postrojbi MUP-a RH u “Oluji”, general pukovnik Mladen Markač dao Vjesniku 20. kolovoza 1995., te s kratkom izjavom mr. sc. Željka Sačića – ratnog načelnika Odjela Specijalne policije. Potom je, uz kratak osvrt na političke okolnosti i prilike na okupiranom području uoči „Oluje“ te prikaz pripreme Oružanih snaga RH za operaciju „Oluja“ i prikaz aktivnosti „SVK“ nakon operacije „Bljesak“, prikazano napredovanje Skupnih snaga Specijalne policije u “Oluji” po glavnom i pomoćnim smjerovima prodora, kao i djelatnost saniteta, logistike i veze.
Tako član ratne Vlade RH i tadašnji ministar vanjskih poslova RH dr. sc. Mate Granić u svom radu govori o političkim okolnostima u Republici Hrvatskoj uoči oslobodilačke operacije „Oluja“, a pripreme Oružanih snaga RH za operaciju „Oluja“ prikazane su u sažetku izlaganja general bojnika, mr. sc. Drage Lovrića – načelnika Operativne uprave GS OS RH. Aktivnosti „Srpske vojske Krajine“ nakon operacije „Bljesak“ opisane su u sažetku izlaganja brigadnog generala u mirovini, mr. sc. Ivana Pokaza – ratnog zamjenika načelnika Obavještajne uprave GS OS RH, a o prilikama na okupiranom području Republike Hrvatske uoči „Oluje“ govori sažetak izlaganja dr. sc. Nikice Barića. O ulozi i važnosti Specijalne policije MUP-a RH u oslobodilačkoj operaciji „Oluja“ te o napredovanju Skupnih snaga Specijalne policije po glavnom i pomoćnim smjerovima prodora, kao i o pojedinim događajima u operaciji govore prezentacija Ante Šoljića – ratnoga načelnika Odjela unutarnje kontrole pri Sektoru Specijalne policije MUP-a RH, te prilozi o sudjelovanju ATJ Lučko, SJP Alfa, SJP Omega i SJP Ose u “Oluji”. Uza to, Branislav Bole – ratni Načelnik logistike pri Sektoru specijalne policije MUP-a RH, u svom radu iznosi podatke o logističkoj potpori, pilot Franjo Nikić o helikopterskoj potpori, a Davorin Pavlović – ratni Načelnik operativne tehnike pri Sektoru specijalne policije MUP-a RH, o uspostavi učinkovitog sustava veza.
U Prilogu zbornika, uz imena poginulih pripadnika Skupnih snaga SJP u “Oluji”, nalazi se i oko 200 ratnih fotografija, koje prikazuju boravak hrvatskih specijalaca na Velebitu od 1992., te njihovo sudjelovanje u “Oluji”.