Počeci suvremene hrvatske države

Počeci suvremene Hrvatske državePočeci suvremene hrvatske države – katalog izložbe, Zagreb, 2007.

Cijena knjige: 100,00 kn.
Na promociji za sva izdanja 20% popusta

U stvaranju suvremene hrvatske države pojedini datumi zauzimaju posebno mjesto. Radi podsjećanja na njih, ali i na procese koji su im prethodili, odnosno na dramatične trenutke urušavanja Saveza komunista Jugoslavije i raspada njegove države, na početke višestranačja u Hrvatskoj i na put hrvatskoga osamostaljenja, kao i na tijek pobune Srba u Hrvatskoj protiv legalno i demokratski izabrane hrvatske vlasti, te na stvaranje prvih hrvatskih oružanih postrojbi koje su obranile Hrvatsku, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata je u svibnju 2006. pripremio izložbu Počeci suvremene hrvatske države.
Izložbom i njezinim katalogom pokušalo se, u što je moguće kraćem obimu, a da se ne izgubi cjelovitost prikaza povijesnog procesa, prikazati kronologiju važnijih događaja u stvaranju nove hrvatske države – od Memoranduma SANU 1986. do konačnoga proglašenja neovisnosti Republike Hrvatske 8. listopada 1991. godine. Prikupljeni slikovni materijal (fotografije, plakati, novinske naslovnice, dokumenti) trebao bi pomoći da se navedeni događaji zapamte i olakšati praćenje kronologije toga razdoblja.
Poseban dio kataloga, zapravo svojevrsnoga priručnika o važnim političkim odlukama donesenima u procesu stvaranja suvremene hrvatske države, su prilozi. Njihov sadržaj upozorava na problematiku i događaje koji još nisu dovoljno istraženi i prezentirani javnosti, a čiji su sudionici stvarali noviju hrvatsku povijest. Izniman značaj u procesu stvaranja hrvatske države, njezine obrane i osamostaljivanja imale su snage Ministarstva unutarnjih poslova RH, posebice jedinice za posebnu namjenu, i Oružane snage Republike Hrvatske (Hrvatska vojska). Jednako tako i krizni štabovi, oko čije uloge, doduše, postoje različita mišljenja, ali čije se djelovanje ne može zanemariti u prikazu povijesti Domovinskog rata, te djelovanje Vlade „Demokratskog jedinstva“, koja je, kako i sam njezin naziv govori, imala poseban simbolički značaj. U posebnom prilogu navedeni su datumi međunarodnoga priznanja Hrvatske, uz kratka objašnjenja statusa država koje su Hrvatsku priznale kao suverenu i neovisnu državu.

Izložba i katalog zamišljeni su, prije svega, kao prikaz političkih događaja u procesu osamostaljenja suvremene hrvatske države, bez namjere ulaženja u opis vojnih aktivnosti ili nabrajanja zločina koji su u tom razdoblju počinjeni u Republici Hrvatskoj, najvećim dijelom nad Hrvatima i ostalim građanima nesrpskoga podrijetla. No, zanemarivanje u medijima i relativno slaba informiranost javnosti o prvoj uspješnoj napadnoj operaciji hrvatskih oružanih snaga u Domovinskom ratu, u kojoj je oslobođena velika površina okupiranoga teritorija Republike Hrvatske, razlog su što je na kraju kataloga dodan i poseban prilog o oslobađanju zapadne Slavonije u jesen i zimu 1991./1992. godine. U prilogu su sažeti podaci izneseni na predavanjima o operacijama „Orkan-91“, „Otkos-10“ i „Papuk-91“, te o oslobađanju Lipika 6. prosinca 1991., koja je kao dio svojih programskih aktivnosti Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata organizirao krajem 2005. i 2006. godine.