Činjenicama o opravdanosti i istini u Domovinskom ratu

HMDCDR – činjenicama o opravdanosti i istini u Domovinskom ratu Cjelokupan smisao rada HMDCDR-a može se sažeti u rečenicu koju sam čuo od jednog dječaka, ”potomka hrabrih sinova Posavine“, na obilježavanju 17. obljetnice osnivanja 106. brigade HVO-a u Orašju: ”Da se zna, da se ne ponovi i da se ne zaboravi!“ Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata…