• Doc. dr. sc. Ante Nazor, životopis

  Doc. dr. sc. Ante Nazor – ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra 
  Domovinskog rata

  ŽIVOTOPIS

  Rođen 15. ožujka 1968. u Zagrebu. Oženjen i otac troje djece.

  Završene škole:

  – u Zagrebu završio osnovnu i srednju školu (1986.);
  – 1986. upisao Filozofski fakultet – Humanističke i društvene znanosti u Zagrebu
  (program studija: Povijest i Arheologija);
  – 1987. (rujan), započeo studirati (nakon odsluženja vojnoga roka u JNA (1986./87.);
  – 1993. diplomirao;
  – 13. srpnja 1999. na istom (Filozofskom) fakultetu magistrirao (znanstveno polje:
  povijest);
  – 16. veljače 2007. na istom fakultetu doktorirao (znanstveno područje: humanističke
  znanosti; znanstveno polje: povijest; grana: nacionalna povijest).

  Strani jezici:

  engleski; završena dva stupnja tečaja talijanskoga jezika.

  Znanstveno-nastavna zvanja:

  – 10. prosinca 2008. izabran u znanstveno zvanje „znanstvenog suradnika“ u
  znanstvenom području humanističkih znanosti – polje povijest;
  – 27. svibnja 2009. izabran u znanstveno-nastavno zvanje „docenta“ (u području
  humanističkih znanosti, polje: povijest/hrvatska povijest), na Hrvatskim studijima
  Sveučilišta u Zagrebu (na vrijeme od 5 godina).

  Matični broj znanstvenika: 207035

  Sudjelovanje u Domovinskom ratu:

  – tijekom lipnja/srpnja (do Brijunskog sporazuma) 1991. mobiliziran u pričuvni sastav
  Zbora narodne garde (postrojba u Pionirskom gradu u Zagrebu, pripravnost za
  očekivani napad na vojarne);
  – u jesen (listopad/studeni) 1991. kao dragovoljac otišao na istočno-slavonsko bojište i
  bio pripadnik 122. đakovačke “R” brigade;
  – od 22. listopada 1993. do kraja rata djelatnik Hrvatskog vojnog učilišta – Dočasničke
  škole HV-a Jastrebarsko.

  Radna mjesta:

  – od 22. listopada 1993. do 10. travnja 1997. nastavnik u novoutemeljenoj
  Dočasničkoj školi HV “Ante Starčević” u Jastrebarskom;
  – od 10. travnja 1997. do 1. kolovoza 2003. nastavnik na Katedri za vojnu povijest
  Hrvatskoga vojnoga učilišta u Zagrebu;
  – od 1. kolovoza 2003. do 2. ožujka 2005. na mjestu časnika (od 2003. u činu
  poručnika) za vojnu povijest u Odsjeku za vojnu povijest Odjela za združenu doktrinu
  i vojnu povijest pri Zapovjedništvu za združenu izobrazbu i obuku “Petar Zrinski” u
  Zagrebu (bivša HVU).
  Do 2003. dočasnicima i časnicima predavao hrvatsku povijest od VII. stoljeća do
  završetka Domovinskoga rata (s naglaskom na vojnu povijest), a od 2003. do 2005. na
  Visokoj dočasničkoj školi u Jastrebarskom predavao predmet Vojna povijest –
  Operacije oružanih snaga Republike Hrvatske u Domovinskom ratu (1991.-1995.);2
  – od 2. ožujka 2005. do 22. rujna 2005. privremeni ravnatelj Hrvatskoga memorijalnodokumentacijskog centra Domovinskoga rata (dalje: Centar);
  – od 22. rujna 2005. ravnatelj Centra.

  Projekti i suradnja sa znanstveno-istraživačkim i pedagoškim ustanovama:

  – kao vanjski suradnik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene
  znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) u Zagrebu, sudjelovao u
  znanstveno-istraživačkom projektu “Izvori, studije i pomagala za hrvatsku povijest od
  7. do 19. stoljeća, na kojem je i koautor knjige (kritičkog izdanja 1. sveska) Spisi
  splitskog bilježnika Ivana pok. Çove iz Ankone od 1341. do 1344. (Zagreb, 2002.),
  objavljene u seriji HAZU – Monumenta spectantia historiam Slavorum Meridionalium
  (vol. 53);
  – sudjelovao u znanstveno-istraživačkom projektu Vlade RH “Domovinski rat i ratne
  žrtve u 20 stoljeću”; tema Vojna izobrazba dočasnika HV tijekom Domovinskoga
  rata”.
  – od 2004. predavao je na Hrvatskim studijima u Zagrebu izborni kolegij “Vojna
  povijest Hrvata (rani srednji vijek)”;
  – na Filozofskom fakultetu u Zagrebu predavao je izborni kolegij “Pregled povijesti
  ratovanja u srednjem i ranom novom vijeku”;
  – od školske godine 2008/2009. na Hrvatskim studijima na poslijediplomskom studiju
  predaje obvezni kolegij “Vojna povijest – s posebnim osvrtom na Domovinski rat”,
  odnosno” Rat u europskoj povijesti – Domovinski rat”, a potom i kolegij „Stvaranje
  Republike Hrvatske i Domovinski rat”
  – inicijator i jedan od dvojice autora dvojezične (hrvatsko-engleske) knjige Povijest
  Hrvata – ilustrirana kronologija (Multigraf, Zagreb, 2003.);
  – surađivao je s Leksikografskim zavodom u pisanju priloga za leksikografska izdanja.

  ZNANSTVENI SKUPOVI I BIBLIOGRAFIJA:

  – sudjelovao na najmanje 25 znanstvenih i stručnih skupova u zemlji i inozemstvu.
  – vodio sekciju za vojnu povijest na II. kongresu hrvatskih povjesničara.
  – vodio sekciju za Vojnu povijest i Domovinski rat na III. kongresu hrvatskih
  povjesničara (Zagreb, 4. listopada 2012.).
  – organizirao i aktivno sudjelovao na više od 250 stručnih predavanja, okruglih stolova
  i javnih tribina te promocija knjiga, uglavnom o temama iz Domovinskog rata;
  – autor i koautor nekoliko knjiga te tekstova za kataloge izložbi s temama iz
  Domovinskog rata, turističke monografije s povijesnim pregledom i povijesnoga
  pregleda u turističkoj monografiji o Hrvatskom Jadranu;
  – napisao više od 40 znanstvenih i stručnih radova, većinom s problematikom iz
  hrvatske vojne povijesti i Domovinskog rata, koji su objavljeni u prigodnim
  zbornicima ili stručnim časopisima;
  – urednik više od 15 knjiga;
  – autor izložbe o počecima suvremene hrvatske države;
  – autor scenarija za dokumentarni film “Vukovar 1991.”, redatelja Eduarda Galića, u
  produkciji umjetničke agencije MISSART (uz Večernji list dijelio se 18. studenoga
  2007. kao dar povodom Dana sjećanja na žrtve Vukovara); spomenuti DVD je u
  svibnju 2008. osvojio najvišu svjetsku novinsku nagradu, koju tradicionalno svake
  godine dodijeljuje INMA-e (International Newspaper and Marketing Association),
  najveća svjetska novinska organizacija (okuplja novinske kompanije iz 82 zemlje i
  1200 vodećih svjetskih novina). Prema ocjeni deseteročlanog žirija, taj dokumentarni
  film i priča o Vukovaru 1991. pobijedila je pristigle radove iz 40 zemalja i više od 400 3
  najvećih dnevnih novina u svijetu, a izdavanje DVD-a Vukovar 1991. uz novine,
  proglašeno je novinskim izdavačkim pothvatom godine u svijetu. Na preporuku
  savjetodavnih tijela, Ministartvo znanosti i obrazovanja prihvatilo je taj DVD za
  uporabu u nastavi povijesti.

  Sudjelovanja/izlaganja na znanstvenim i stručnim kongresima i skupovima:

  1) Znanstveni skup Hrvatska u doba kneza Branimira, Benkovac, 12. lipanj 1998. (rad
  Vojna oprema primorskih Hrvata u doba kneza Branimira).
  2) Međunarodni znanstveni skup Odnosi Hrvata i Bugara od X. do XIX. stoljeća,
  Dubrovnik, 18.-20. srpanj, 1999. (rad Vijesti o hrvatsko-bugarskim odnosima u djelu
  bizantskoga cara Konstantina VII. Porfirogeneta).
  3) Međunarodni znanstveni skup Mir u Srijemskim Karlovcima 1699. i nove granice,
  Zagreb, 18.-19. studenoga 1999. (rad Srednja Dalmacija u doba Morejskoga rata
  1684.-1699.).
  4) I. Kongres hrvatskih povjesničara – Hrvatski nacionalni i državni identitet i
  kontinuitet (sekcija Vojna povijest), Zagreb, 9.-11. prosinca 1999. (rad Vojna povijest
  Hrvata u doba narodnih vladara /vojna oprema, bitke, broj vojnika/).
  5) Međunarodna znanstvena konferenca Govorica nasilja, Koper, 11.-13. oktober
  2001. (rad Statutom protiv nasilja – pragmatičnost ili savjest: primjer srednjovjekovne
  hrvatske općine Poljica).
  6) II. kongres hrvatskih povjesničara – “Hrvatska i europske integracije kroz povijest”
  (Pula, 29. rujna – 30. listopada); sekcija “Vojna povijest” – tema iz srednjovjekovne
  vojne povijesti: Hrvati – vojni saveznici Franaka?”.
  7) Znanstveni skup o obitelji Zrinski (Zagreb, 8-9 studeni 2004.) u organizaciji Odjela
  za povijest Matice hrvatske; tema: Zimska vojna Nikole Zrinskoga (primjer
  diverzantske akcije u XVII. stoljeću).
  8) Međunarodna znanstvena konferenca: Retorike deviantnosti. Podoba, percepcija in
  reprezentacija kriminala v zgodovini, Koper, 6.-8. oktober 2005.; tema: “Strahovito
  divlji, podmukli, najodvratniji neprijatelj (opis Osmanlija u ‘protuturskim’ govorima i
  pjesmama)”.
  9) Operacija Maslenica 1993. (pripreme, tijek i rezultati operacije), Zadar, 21.
  siječnja 2008.; izlaganje na temu: Dokumenti “RSK” o operaciji “Maslenica”
  (siječanj-ožujak 1993.).
  10) 43. savjetovanje arhivista „Zanimanje arhivist”, Trogir, 15.-17. 2008.; izlaganje na
  temu: Problem prikupljanja memoarskog gradiva na primjeru Domovinskog rata
  (koautor s Anom Holjevac – Tuković).
  11) Međunarodna konferencija MKSJ u Dubrovniku 12-13 lipnja 2009.:
  „Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju: utjecaj i nasljeđe“; izlaganje na
  temu: Utjecaj MKSJ na mišljenje javnosti o Domovinskom ratu, s posebnim osvrtom
  na oslobodilačku operaciju „Oluja“.
  12) Međunarodni znanstveni skup „Hrvati i Ilirske pokrajine (1809.-1813.)”,
  povodom dvjestote obljetnice Ilirskih pokrajina, Zagreb-Zadar, 1,-3. listopada 2009.;
  izlaganje na temu: „Ustanak Poljičana 1807. protiv francuske uprave”.
  13) Znanstveno-stručni skup vlč. Ivan Burik – svjedok vjere, mučenik Crkve (stradanje
  Tovarnika i Tovarničke župe 1991. godine), Vukovar – pastoralni centar Sv. Bono, 7.
  listopada 2009.; izlaganje na temu: „Odjeci bojeva za Tovarnik i Ilaču u rujnu 1991. u
  sbrijanskom tisku“.
  14) III. kongres hrvatskih arhivista, Osijek-Vukovar, 21.-23. listopada 2009.; izlaganje
  na temu: Zaštita arhivskog gradiva u ratnim uvjetima, na primjeru Domovinskog rata4
  (koautor s Matom Rupićem).
  15) Međunarodni znanstveni skup u organizaciji HAZU „Kako je nastala država
  Hrvatska 1991.“, u povodu 10. obljetnice smrti akademika Franje Tuđmana, prvoga
  predsjednika Republike Hrvatske, Zagreb – HAZU, 27. studeni 2009.; izlaganje na
  temu „Pregled važnijih datuma u stvaranju Republike Hrvatske 1990./1991.“
  16) Znanstveno-stručni skup vlč. Ivan Burik – svjedok vjere, mučenik Crkve (stradanje
  Tovarnika i Tovarničke župe 1991. godine), Vukovar – pastoralni centar Sv. Bono, 7.
  listopada 2009.; izlaganje na temu: „Odjeci bojeva za Tovarnik i Ilaču u rujnu 1991. u
  srbijanskom tisku“;
  17) Stručno-znanstveni skup „Franjo Tuđman 1922-1999. Deset godina poslije“,
  Zagreb – dvorana Matice hrvatske, 19. svibnja 2010.; izlaganje na temu: „Predsjednik
  RH Franjo Tuđman – spremnost na kompromis i strpljivost: slabost ili umijeće
  vođenja?“
  18) Simpozij o sisačkoj biskupiji, Sisak, 4. prosinca 2010.; tema izlaganja: „Povijesni
  izvori o napadima srpskih postrojbi na Banovini u srpnju 1991.“.
  19) Međunarodni skup „Neposredna i parlamentarna demokracija u Europi –
  Njemačka, Hrvatska, BiH i istočna Europa (Rusija i Ukrajina)“, u organizaciji Centra
  za njemačko, hrvatsko, europsko i komparativno pravo, odnosno Međusveučilišnog
  pravnog centra Berlin/Split i Pravnog fakulteta u Splitu, održan je na Pravnom
  fakultetu u Splitu, 20. svibnja 2011.; tema izlaganja: Ciljevi, zadaci i rezultati
  HMDCDR-a, s posebnim osvrtom na operaciju „Oluja“.
  20) Međunarodni skup o pomirenju i politikama na prostoru bivše Jugoslavije, Berlin
  (Osteuropa-Institut der Freien Universitat Berlin), 27. siječnja 2012.; tema izlaganja:
  Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata – cilj, rad i rezultati /
  Croatian Memorial and Documentations Centre of the Homeland War – Aims, Work,
  Results.
  21) Međunarodni znanstveni skup Voćin – crkva i svetište, Požega, 9.-10. prosinca
  2011.; tema izlaganja: „Velikosrpska politika i pokušaj njezine realizacije početkom
  1990-ih u Hrvatskoj, s osvrtom na napadnu Slavoniju i Voćin“
  22) Okrugli stol: „Dvadeset godina od međunarodnog priznanja BiH i osnivanja
  HVO-a, 1992.-2012.“, u organizaciji Hrvatskog instituta za povijest iz Zagreba,
  Instituta za društvena istraživanja Sveučilišta u Mostaru i Hrvatske zajednice

  HercegBosne, Mostar, prostorije sveučilišta, 12. travnja 2012.; tema izlaganja:

  „Ujedinjenje Republike Srpske Krajine i Republike Srpske“

  23) Stručno-znanstveni skup „Dani pobjede – oslobađanje hrvatskog juga“,
  organizator Dubrovački muzeji i HMDCDR, Dubrovnik, 22.-23. listopada 2012.; tema
  izlaganja: „Pregled oslobađanja juga Hrvatske i okolnosti u kojima je provedeno“.
  24) 15. znanstveno-stručni skup „Vukovar ’91.“ – dvadeset i jedna godina poslije“ s
  međunarodnim sudjelovanjem: „Vukovar ’91. – istina i/ili osporavanje između
  znanosti i manipulacije“, u organizaciji Instituta Ivo Pilar, Vukovar, 15. studenoga
  2012.; tema izlaganja: „Kontinuitet velikosrpske politike“
  25) Znanstveno stručni skup u organizaciji Vukovarske bolnice, Vukovar, 17.
  studenoga 2012.; tema izlaganja: „Mediji i činjenice o Domovinskom ratu.
  26) Znanstveni skup „Franjo Tuđman i stvaranje suvremene hrvatske države (1990.-
  1999.), u organizaciji Sveučilišta u Zadru, Hrvatskog instituta za povijest i Zavoda za
  povijesne znanosti HAZU u Zadru, Zadar, 10. prosinca 2012.; tema izlaganja:
  „Sastanak u Uredu predsjednika RH, ujutro 20. studenog 1991. (prilog raspravi o tome
  je li predsjednik Tuđman „izdao“ ili „žrtvovao“ Vukovar).5

  Bibliografija radova

  – Magistarski rad: Split i Poljica u XIV. i XV. stoljeću: politički odnosi i pitanje
  međusobnog razgraničenja (rad je obranjen 13. srpnja 1999. godine)
  – Doktorski rad: Split i Poljica u XIV. i XV. stoljeću: gospodarski, etnički i crkveni
  odnosi (rad je obranjen 16. veljače 2007. godine)

  Knjige:

  1) Jakov Stipišić-Ante Nazor, Spisi splitskoga bilježnika Ivana pok. Çove iz Ancone
  od 1341. do 1344., Splitski spomenici, dio prvi, Splitski bilježnički spisi, sv. I.,
  MONUMENTA SPECTANTIA HISTORIAM SLAVORUM MERIDIONALUM, vol.53.,
  Zagreb, 2002.
  2) A. Nazor – Z. Ladić, Povijest Hrvata – ilustrirana kronologija, Multigraf, Zagreb,
  2003. (488 strana, oko 750 slika i 50 zemljovida).
  3) Ante Nazor, Počeci suvremene hrvatske države (kronologija procesa
  osamostaljenja Republike Hrvatske: od Memoranduma SANU 1986. do proglašenja
  neovisnosti 8. listopada 1991.), Zagreb, 2007. (157 strana); ISBN 978-953-7439-01-9
  4) Ante Nazor, Oluja pobjede – fotomonografija o vojno-redarstvenoj operaciji
  „Oluja, Zagreb, 2007. (187 strana) ISBN 978-953-150-811-7
  5) Ante Nazor, Grad je bio meta: bolnica, dom umirovljenika … (srpska agresija na
  RH i okupacija Vukovara 1991.), Zagreb, studeni 2008.; ISBN 978-953-7439-16-3
  6) Ante Nazor, Velikosrpska agresija na Hrvatsku 1990-ih / Greater-Serbian
  Aggression on Croatia in the 1990’S, Zagreb, prosinac / december 2011. ISBN 978-
  953-7439-39-2


  Monografije (turističke):

  – Povijesni uvod za Hrvatski Jadran (turistički vodič i fotomonografija), Zagreb, 1996. (5-52)
  – Hrvatska (turistički vodič i fotomonografija), Zagreb, 2000., str. 5-238;
  – “Zagreb” (fotomonografija), Zagreb 2005.


  ZNANSTVENI RADOVI

  Članci/radovi u međunarodno priznatim znanstvenim časopisima, publikacijama
  i zbornicima (A1 časopisi)

  1) „Poljičani u Morejskom ratu (1684.-1699.)“, Povijesni prilozi 21, Zagreb, 2001.,
  str. 45-71 (izvorni znanstveni rad); UDK 945.75 Poljica „1684/1699“
  2) „Granica između Splita i Poljica i splitsko-poljički sukobi u XIV. i XV. stoljeću
  (Dio prvi – Izdvajanje Poljica u zasebnu jedinicu i pitanje pripadnosti Primorja
  tijekom srednjeg vijeka)“, Zbornik odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne
  i društvene znanosti HAZU, vol. 20, Zagreb, 2002.; str. 29-56 (izvorni znanstveni rad);
  UDK 94 (497.5 Poljica „13/14“ – ukupno 27 strana, odnosno 33 kartice (oko 58.500
  znakova)
  3) „Granica između Splita i Poljica i splitsko-poljički sukobi u XIV. i XV. stoljeću
  (Dio drugi – Splitsko-poljički sukobi tijekom XIV. i XV. stoljeća)“, Zbornik odsjeka
  za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, vol. 21,
  Zagreb, 2003. str. 45-80 (izvorni znanstveni rad); UDK 94(497.5 Poljica) „13/14“ –
  ukupno 35 strana, odnosno 49 kartica (oko 87.650 znakova)
  4) „O pismu ugarsko-hrvatske kraljice Elizabete (Zadar, 3. studenoga 1383.)“, Vjesnik
  za arheologiju i povijest dalmatinsku, sv. 98, Split 2005., 243-250 (izvorni znanstveni
  rad); UDK: 94(093) (497.5) „13“ – ukupno 7 strana, odnosno 11 kartica (oko 19.150
  znakova)6
  5) „Statutom protiv nasilja – pragmatičnost ili savjest: primjer srednjovjekovne
  hrvatske općine Poljica“, Acta Histriae, god. 10, štev. 1, Koper, 2002., str. 49-62;
  Prispevki z mednarodne znanstvene konference Govorica nasilja, Koper, 11.-13.
  oktober 2001. (izvorni znanstveni rad); UDK 355.422(497.5) “04/14“:34(093) –
  ukupno 13 strana, odnosno 16 kartica (oko 27.400 znakova)
  6) „Strahovito divlji, podmukli, najodvratniji neprijatelj (opis Osmanlija u
  “protuturskim” govorima i pjesmama)“, Acta Histriae, god. 15, štev. 1, Koper, 2007.,
  str. 195-208 (izvorni znanstveni članak); UDK 316.75(1.497.5=512.161):821.163.42-
  5/6 „14/15“ – ukupno 13 strana, odnosno 19 kartica (oko 34.350 znakova)
  7) Ana Holjevac Tuković – Ante Nazor, „Problem prikupljanja memoarskoga gradiva na
  primjeru Domovinskog rata – struka i etika kao preduvjeti njegove objektivne
  interpretacije“, Arhivski vjesnik, 52, Zagreb, 2009., 67-79; ISSN 0570-9008 (12 strana,
  oko 20 kartica)


  Članci/radovi u zbornicima radova i ostalim časopisima s klasifikacijom:

  1) „O broju vojnika kršćanske vojske u Sisačkoj bici 22. lipnja 1593.“, Sisačka bitka
  1593. (zbornik radova), Zagreb-Sisak, 1994., 93-108 (izvorni znanstveni rad); UDK 949.75
  Sisak „1593“ (063)(082); ISBN 953-175-025-4 (15 strana, najmanje 20 kartica)
  2) „Hrvatska vojska u ranom srednjem vijeku“, Polemos – časopis za
  interdisciplinarna istraživanja rata i mira, br. 6, Zagreb, srpanj-prosinac 2000., 93-
  147 (izvorni znanstveni rad); UDK 949.75 „06/10“:355.1; ISSN 1331 -5595 (54 strana, najmanje 62
  kartice – oko 111.790 znakova)
  3) „Pregled povijesti organiziranog prijenosa pošte u Varaždinu i Varaždinskoj
  županiji u srednjem vijeku (V.-XV.stoljeće)“, Pošta sjeverozapadne Hrvatske,
  Hrvatska pošta i HAZU te Zavod za znanstveni rad u Varaždinu, Zagreb-Varaždin,
  2002., 23-33 (izvorni znanstveni rad); UDK 656.8 (497.5) (091); ISBN 953-154-539-1 (HAZU) (10
  strana, najmanje 15 kartica)
  4) „Vijesti o hrvatsko-bugarskim odnosima u djelu bizantskoga cara Konstantina VII.
  Porfirogeneta“, Zbornik Odnosi Hrvata i Bugara od X. do XIX. stoljeća (s posebnim
  osvrtom na vrijeme Dubrovačke Republike) – Zbornik radova s međunarodnog
  znanstvenog skupa u Dubrovniku (18.-20. srpnja 1999.), Zagreb, 2003., 9-20 (izvorni
  znanstveni rad); UDK 94 (497.5:497.2) (963) ISBN 953-99241-0-3 (11 strana, najmanje 15 kartica)
  5) „Počeci izobrazbe dočasnika HV u Domovinskom ratu“, Polemos – časopis za
  interdisciplinarna istraživanja rata i mira, br. 6, Zagreb, siječanj-prosinac 2005., 11-
  62 (izvorni znanstveni rad); UDK 355.5(497.5) „1991/1995“; ISSN 1331-5595 (51 strana, najmanje 92
  kartice – oko 164.907 znakova)
  6) „O ustroju hrvatske vojske u ranom srednjem vijeku“, Raukarov zbornik, Zagreb
  2005., 83-108 (izvorni znanstveni rad); UDK 94(497.5) „04/14“ (082); ISBN 953-175-239-1 (25 strana,
  35 kartica – oko 62.820 znakova)
  7) „Zimska vojna Nikole Zrinskoga (primjer diverzantske akcije u XVII. stoljeću)“,
  Zbornik s međunarodnog znanstvenoga skupa o obitelji Zrinski, u organizaciji Odjela
  za povijest Matice Hrvatske, Zagreb, 2007., 21-41 (izvorni znanstveni rad); ISBN 978-953-
  150-803-2 (20 strana, 23 kartica – oko 41.750 znakova)
  8) Ivan Brigović-Ante Nazor, Kontinentalna Dalmacija u Domovinskom ratu,
  Dalmatinska zagora nepoznata zemlja (katalog za izložbu u Klovićevim dvorima,
  Jezuitski trg 4, Zagreb, 4. rujna – 21. listopada 2007.), Zagreb, 2007., 287-291; ISBN
  978-953-271-007-6 (4 strana, 15 kartica – oko 26.000 znakova)
  9) “Od oružane pobune Srba u Hrvatskoj do oslobodilačke operacije “Oluja” (prilozi
  za razumijevanje povijesnog procesa u Hrvatskoj od kolovoza 1990. do kolovoza
  1995.), str. 21-103, Zbornik radova: Specijalna policija MUP-a RH u oslobodilačkoj
  operaciji “Oluja” 1995. (prilozi), Zagreb, kolovoz 2008. ISBN978-953-7439-14-9 (CIP7
  672878)
  10) „Kratak prikaz procesa osamostaljenja te okupacije i oslobađanja Republike
  Hrvatske u Domovinskom ratu“ (str. 19-33); u Zbornik radova: Grad je bio meta:
  bolnica, dom umirovljenika … (srpska agresija na RH i okupacija Vukovara 1991.),
  Zagreb, studeni 2008.; ISBN 978-953-7439-16-3 (tvrdi uvez)
  11) „Agresija Srbije, odnosno JNA i srpskih paravojnih postrojbi na Vukovar 1991.
  godine“ (str. 37-77); u Zbornik radova: Grad je bio meta: bolnica, dom umirovljenika
  … (srpska agresija na RH i okupacija Vukovara 1991.), Zagreb, studeni 2008.; ISBN
  978-953-7439-16-3 (tvrdi uvez)
  12) „I bolnica je bila meta (vukovarska bolnica tijekom opsade)“ (str. 83-130); u
  Zbornik radova: Grad je bio meta: bolnica, dom umirovljenika … (srpska agresija na
  RH i okupacija Vukovara 1991.), Zagreb, studeni 2008.; ISBN 978-953-7439-16-3 (tvrdi
  uvez)
  13) „Problem prikupljanja memoarskog gradiva na primjeru Domovinskog rata”
  (koautor s A. Holjevac – Tuković); u Radovi s 43. savjetovanja arhivista „Zanimanje
  arhivist”, Hrvatsko arhivističko društvo, Zagreb, 2008.; ISBN 978-953-98288-3-3
  14) „Predsjednik Republike Hrvatske Franjo Tuđman – spremnost na kompromis i
  strpljivost: slabost ili umijeće vođenja?“, Kolo, časopis Matice hrvatske za književnost,
  umjetnost i kulturu, 3-4/2010, str. 73-86. ISNN 1331-0992 (13 strana, oko 26 kartica)
  15)„Ustanak Poljičana (1807.) protiv francuske uprave“, Hrvati i Ilirske pokrajine,
  Zagreb, 2010., 157-172; ISBN 978-953-154-935-6 (15 strana, oko 30 kartica)
  16) „Povijesni osvrt na Poljica“, Knjiga od likarije (faksimil i obrada dviju ljekaruša
  pisanih hrvatskom ćirilicom), Rasprave i građa za povijest znanosti, knjiga 10, Zagreb,
  2010., 221-232; ISBN 978-953-154-922-6 (11 strana, više od 16 kartica)
  17) „Povijesni izvori srpske provenijencije o napadima srpskih postrojbi na Banovini u
  lipnju i srpnju 1991. godine“, Antiquam fidem, zbornik radova, Sisačka biskupija,
  Zagreb, 2011., 397-420; ISBN 978-953-241-323-6 (23 strane, više od 32 kartice)
  18) Branko Borković – Ante Nazor, „Odjeci bojeva za Tovarnik i Ilaču u rujnu 1991. u
  sbrijanskom tisku“, Znanstveno-stručni skup vlč. Ivan Burik – svjedok vjere, mučenik
  Crkve (stradanje Tovarnika i Tovarničke župe 1991. godine), Tovarnik, 2011., 131-144;
  ISBN 978-953-55882-2-1 (13 strana, oko 25 kartica)


  Ostali stručni radovi:

  1) Neretvanska krajina, Hrvatski leksikon, II. svezak (L-Ž), Zagreb, 1997., 169-170;
  2) „Vojna oprema primorskih Hrvata u doba kneza Branimira“, Zbornik Hrvatska u
  doba kneza Branimira, Zadar, 2002., str. 87-99;
  3) „Sveti Juraj zaštitnik Poljica“, Hrvatska revija, br. 2, god. III/2003., str. 96-101;
  4) „History of Croatia“, The Croatian armed forces, Ministry of defence of Croatia,
  Zagreb 2004.;
  5) Ante Nazor, Zoran Ladić, Goran Budeč: dopuna i dorada kritičkog aparata za
  reizdanje knjige Josipa Horvata „Kultura Hrvata kroz 1000 godina“, Zagreb, 2006.;
  6) „O ustroju, radu i izdanjima HMDCDR-a“, Hrvatska revija, br. 3, godište IX/2009.,
  str. 30-35.
  7) Počeci suvremene hrvatske države 1990.-1991., Hrvatski iseljenički zbornik,
  Hrvatska matica iseljenika Zagreb, 2009.
  8) Damir Jug – Ante Nazor, „Zajednička izobrazba i časnika i dočasnika u Časničkom
  centru Hrvatske vojske godine 1992.“, Hrvatsko vojno učilište u Domovinskom ratu,
  Ivica Hrastović – Ante Nazor – Ivan Vukelić – Damir Jug – Marko Buklijaš, Zagreb,
  2008., 25-48.
  9) Ante Nazor, „Dočasnička škola (dočasnička izobrazba)“, Hrvatsko vojno učilište u 8
  Domovinskom ratu, Ivica Hrastović – Ante Nazor – Ivan Vukelić – Damir Jug –
  Marko Buklijaš, Zagreb, 2008., 49-91.
  10) Ante Nazor, „Pregled stvaranja suvremene hrvatske države i borba za njezinu
  cjelovitost“, Hrvatska policija u Domovinskom ratu, Zagreb, 2011., 14-66; ISBN 978-
  953-161-248-7 (52 strane, 52 kartice)
  11) Natko Martinić Jerčić, Ante Nazor, „Raspad Jugoslavije i počeci stvaranja
  suvremene hrvatske države, s osvrtom na Ilok i iločki kraj“, Ilok i iločki kraj u
  Domovinskom ratu, Ilok, 2011., 20-28; ISBN 978-953-95895-6-9-3-3 (8 strana, 32 kartice
  teksta)
  12) „Pregled važnijih datuma u procesu stvaranja i obrane suvremene hrvatske države
  1990.-1995.“, Dvadeset proljeća Roda, Varaždin, ožujak 2011., 15-23; ISBN 978-
  953-7304-89-8 (8 strana, 13 kartica)
  12a) „Pregled važnijih datuma u procesu stvaranja i obrane suvremene hrvatske
  države 1990.-1991.“, Vukowaraždin 1991. (zasebna postrojba policijske uprave
  Varaždin), 2011., 35-42 – nema ISBN
  13) „Prikaz procesa osamostaljenja te okupacije i oslobađanja RH u Domovinskom
  ratu“, Pravo na dom, prir. i ur.: Branko Pek – Slobodan Lang, Osijek, 2011., 12-17;
  ISBN 978-953-7630-37-9 (6 strana, 16 kartica)
  14) „Velikosrpska politika i pokušaj njezine realizacije početkom 1990-ih u Hrvatskoj“,
  Voćin – crkva i svetište, zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa, ur. Ivica
  Žuljević, Požega, 2013., str. 189-204; CIP 825942; ISBN 978-953-7647-18-6


  Katalozi izložbi – prospekti:

  – Bljesak Oluje – tekst za katalog izložbe – „Oluja 1995.“ Zagreb, 2005. (izložba otvorena
  5. kolovoza 2005. u Kninu);
  – Mjesto sjećanja – vukovarska bolnica 1991. – tekst za katalog izložbe: Mjesto
  sjećanja – Vukovarska bolnica 1991., Zagreb, 2006. (izložba otvorena 18. studenoga 2006. u
  Vukovaru);
  – prospekt za Spomen dom na Ovčari, Zagreb, 2006. (tekst: Ante Nazor) – 35.000
  komada, na hrvatskom i 4 strana jezika (engleski, njemački, talijanski, francuski)
  (tiskan povodom otvaranja Spomen doma na Ovčari, 20. studenoga 2006.)
  – prospekt izložbe Počeci suvremene hrvatske države – kronologija događaja
  (depilijan – datumi važnijih događaja), Zagreb, 2006.
  – tekst za brošuru Kukuruzni put spasa – vukovarski križni put (depilijan), Vukovar,
  2011.


  Ocjene i prikazi:

  1) „Kninski zbornik“ (prikaz), Croatica Christiana Periodica, br. 32, god. XVII,
  Zagreb, 1993., 205-207;
  2) „Kninski zbornik“ (prikaz), Radovi 27, Zavod za hrvatsku povijest, Zagreb, 1994., 383-
  385;
  3) Radovi 28 (prikaz Sisačkog zbornika)
  4) Prikaz knjige «Rat u europskoj povijesti», Obrana, Tjednik MORH, Zagreb, 14.
  veljače 2003. (god. III, br. 130).
  5) Prikaz izložbe i kataloga «Kolomanov put» u HPM, Obrana, Tjednik MORH, Zagreb,
  14. ožujka 2003. (god.III, 134).
  6) Prikaz «Velikog atlasa Hrvatske», Obrana, Tjednik MORH, Zagreb, 21. ožujka 2003.
  (god. III, br. 135).


  Popularno-stručni radovi:

  više od 200 priloga / članaka u tematskim tjednicima 9

  (Hrvatska pošta, Hrvatski vojnik, Vijenac, …)


  Urednik knjiga/zbornika:

  1) Mario Filipi, Na istočnom pragu domovine (Slavonija, ljeto/jesen 1991. – kamerom
  i perom), Zagreb, 2006. ISBN 953-7439-00-3
  2) Počeci suvremene hrvatske države, Zagreb, 2007. ISBN 978-953-7439-01-9
  3) Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995. (memoarsko gradivo), knjiga 1:
  Prilozi za povijest Hrvatske ratne mornarice u Domovinskom ratu (1991.), Zagreb,
  2007. ISBN 978-953-7439-05-7 (cjelina) – ISBN 978-953-7439-06-4 (knj. 1)
  4) Oluja pobjede, Zagreb, kolovoz 2007. ISBN 978-953-150-811-7
  5) Davor Marijan, Oluja, Zagreb, rujan 2007. ISBN 978-953-7439-08-8
  6) Zbornik radova: Specijalna policija MUP-a RH u oslobodilačkoj operaciji “Oluja”
  1995. (prilozi), Zagreb, kolovoz 2008. ISBN978-953-7439-14-9 (CIP 672878)
  7) Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995. (memoarsko gradivo), knjiga 3:
  Franjo Molnar, Osječki autoportret (dnevnik zapovjednika minobacačkog voda 106.
  brigade, rujan 1991. – ožujak 1992.), (ur. Ante Nazor – Julija Barunčić Pletikosić)
  Zagreb, studeni 2008.; ISBN 978-953-7439-05-7 (cjelina), ISBN 978-953-7439-15-6
  8) Martin Barić – Dubravko Halovanić, Izravni demografski gubici Karlovačke
  županije u Domovinskom ratu (ur. Ante Nazor), Zagreb, studeni 2008.; ISBN 978-953-
  7439-18-7
  9) Grad je bio meta: bolnica, Dom umirovljenika … (agresija Srbije, odnosno JNA i
  srpsko-crnogorskih snaga na Republiku Hrvatsku i srpska okupacija Vukovara 1991.),
  Zagreb, studeni 2008. ISBN 978-953-7439-16-3 (CIP 688125)
  10) Marijo Reljanović, Hrvatski ratni plakat, listopad 2010.
  11) Zapovjedni vrh JNA, Savjet za sukcesiju vojne imovine, Zagreb, prosinac 2010.
  12) To sam radio u ratu sine, Toni Hnojčik, Zagreb, prosinac 2010.
  13) Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995., memoarsko gradivo, knjiga 4:
  Zapisi s Banovine, 1990., 1991., 1995., Zagreb, studeni 2009.
  14) Prilozi za povijest Rame u Domovinskom ratu 1990.-1995. (prilozi o borbi Hrvata
  u BiH za opstojnost u na svojoj djedovini), Zagreb, srpanj 2011.
  15) Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995., memoarsko gradivo, knjiga 5:
  Na prvoj crti protiv smrti (Prilozi o povijesti regije Gacke u Domovinskom ratu 1991.-
  1993.), Davor Peitel, Zagreb, srpanj 2011.
  16) Zvonimir Tanocki, Vinkovci u Domovinskom ratu, ur. Natko Martinić Jerčić –
  Ante Nazor, Zagreb, ožujak 2012.
  17) Ante Nazor, prof., Matična knjiga vjenčanih župe Jesenice, 1736.-1830., Hrvatski
  državni arhiv, Zagreb, prosinac 2012.


  Uvodi u knjigama i monografijama:

  *„Pregled važnijih datuma u procesu stvaranja i obrane suvremene hrvatske države
  1990.-1995.“, 20 (dvadeset) proljeća Roda, Varaždin, ožujak 2011.
  * Uvod (povijesni pregled Domovinskog rata) u: Hrvatska policija u Domovinskom
  ratu, Zagreb, 2011.
  * Uvod (povijesni pregled Domovinskog rata) u ediciji Gardijske brigade HV-a (9 strana,
  17 kartica):
  – 2. gardijska brigada Hrvatske vojske (Gromovi), Zagreb, 2011.
  – 4. gardijska brigada Hrvatske vojske (Pauci), Zagreb, 2011.
  – 7. gardijska brigada Hrvatske vojske (Pume), Zagreb, 2011., 8-17; ISBN 978-953-193-
  111-3
  – 9. gardijska brigada Hrvatske vojske (Vukovi), Zagreb, 2011.10
  -1. hrvatski gardijski zdrug, Zagreb, 2011.
  – Jedinica za posebne zadatke MUP-a RH Rakitje, Zagreb, 2011.
  – 1. gardijska brigada Hrvatske vojske (Tigrovi), Zagreb, 2012.
  – 3. gardijska brigada Hrvatske vojske (Kune), Zagreb, 2012.
  * „Pregled povijesti Domovinskog rata”, u monografiji: 141. brigada u Domovinskom
  ratu, Split, 2012.


  Predgovori u knjigama:

  – Florent Sené, Plorantis Croatiae … Croatiae rediviva (predgovor: general Božo
  Budimir / pogovor: Ante Nazor), Ceres, Zagreb, 1999.;
  – Dječja bolnica kao meta – raketni napad na Zagreb (3. svibnja 1995.-3. svibnja 2005.),
  Zagreb, 2005. (predgovor)
  – Predziđe (fotomonografija sisačko-moslavačke bojišnice u Domovinskom ratu), Boris
  Savić, Sisak, 2008.
  – Svjetlost slobode, Željko Gašparović, Zagreb, studeni 2007.
  – Prilozi za povijest Rame u Domovinskom ratu 1990.-1995. (prilozi o borbi Hrvata u
  BiH za opstojnost u na svojoj djedovini), Zagreb, srpanj 2011.
  – Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995., memoarsko gradivo, knjiga 5: Na
  prvoj crti protiv smrti (Prilozi o povijesti regije Gacke u Domovinskom ratu 1991.-
  1993.), Davor Peitel, Zagreb, srpanj 2011.


  Recenzent knjiga:

  * Poglavlje o Domovinskom ratu u: Povijest – udžbenik za 8. razred osnovne škole,
  Stjepan Bekavac – Mario Jareb, Alfa. Zagreb, 2008.
  * Valentić Mirko, Rat protiv Hrvatske 1991.-1995. (velikosrpski projekti od ideje do
  realizacije), Zagreb, 2010.
  * Vojno-redarstvena operacija „Oluja“ – Uloga i značaj ZP Karlovac, Karlovac, 2010.
  * „Pregled važnijih datuma u procesu stvaranja i obrane suvremene hrvatske države
  1990.-1995.“, Dvadeset proljeća Roda, Varaždin, ožujak 2011.
  * Hrvatska policija u Domovinskom ratu, Zagreb, 2011. (recenzent 2. dijela knjige)
  * Zločin za koji još nitko nije odgovarao, Miroslav Gazda, Virovitica, 2011.
  * 2. gardijska brigada Hrvatske vojske (Gromovi), Zagreb, 2011.
  * 4. gardijska brigada Hrvatske vojske (Pauci), Zagreb, 2011.
  * 7. gardijska brigada Hrvatske vojske (Pume), Zagreb, 2011.
  * 9. gardijska brigada Hrvatske vojske (Vukovi), Zagreb, 2011.
  * 1. hrvatski gardijski zdrug, Zagreb, 2011.
  * Jedinica za posebne zadatke MUP-a RH Rakitje, Zagreb, 2011.
  * 1. gardijska brigada Hrvatske vojske (Tigrovi), Zagreb, 2012.
  * 3. gardijska brigada Hrvatske vojske (Kune), Zagreb, 2012.
  * Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995., dokumenti (ur. Mate Rupić),
  knjiga 12: Dokumenti institucija pobunjenih Srba u Republici Hrvatskoj (siječanjlipanj 1994.), Zagreb-Slavonski Brod, listopad 2012., ur. Željka Križe Gračanin – Ivan
  Radoš
  * Ivan Radoš – Ivan Brigović, 101. brigada HV-a, Zagreb, siječanj 2013.


  Autor izložbe:

  – Počeci suvremene hrvatske države (kronologija događaja od Memoranduma SANU
  1986. do konačnog proglašenja neovisnosti 8. listopada 1991.); postavljena je u: Zagreb
  – 29. svibnja 2006., Knin – 4. kolovoza 2006., Petrinja – 14. rujna 2006., Lipik – 5.
  prosinca 2006., Pakrac – 2. ožujka 2007., Batrina kraj Nove Kapele – 20. rujna 2007.,11
  Nova Gradiška – listopad 2007., Hrvatska Kostajnica 2011., Biograd 2012. itd.

Comments are closed.