Oglašavanje javnog natječaja za radno mjesto arhivist na neodređeno vrijeme

HRVATSKI MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKI CENTAR DOMOVINSKOG RATA 10000 Zagreb, Marulićev trg 21 Tel/fax. +3851 48-28-268/221 Žr.račun HPB 2390001-1100322371 MB: 1909592, OIB: 57527861125, RAZDJEL:055  GLAVA:35 RKP:40623 e-mail: centar@centardomovinskograta.hr Klasa: 112-02/18-01/01 Ur.broj: 568-04/1-18-05 Zagreb, 19. prosinca 2018. Web stranica Hrvatskog memorijalno- dokumentacijskog centra Domovinskog rata     Predmet: Oglašavanje javnog natječaja za radno mjesto arhivist na neodređeno vrijeme  …