Izdavačka djelatnost

ENPublications

Knjige Centar cijene 2017.. u zagradi promotivna cijena

Dokumenti:

Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995.

Sva izdanja Centra na ovoj web-stranici zaštićena su autorskim pravima.
Zabranjeno je njihovo neovlašteno kopiranje i umnožavanje bez dopuštenja Centra.

REPUBLIKA HRVATSKA I DOMOVINSKI RAT 1990. – 1995. DOKUMENTI Knjiga 19.

9. KORPUS JNA (1991.)

Cijena: 156,00 Kn

Dokumenti 9. korpusa JNA (1991.) devetnaesta su knjiga u seriji koju je pod naslovom
„Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995. – Dokumenti“, od 2007.
počeo objavljivati Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata
(dalje Centar). U knjizi su, s potrebnim znanstvenim aparatom, predstavljeni dokumenti iz
arhivskog gradiva 9. korpusa JNA, koji se čuvaju u Centru i drugim arhivskim ustanovama u
Republici Hrvatskoj. Svi navedeni dokumenti prepisani su, a njihovi originali ili preslike originala
u posjedu su Centra. Prilikom prijepisa dokumenata izvršene su nužne transkripcije radi
njihove bolje čitljivosti. Veći zahvati u tekstu naznačeni su stavljanjem teksta u uglatu zagradu,
a u bilješkama je upozoreno na dijelove dokumenta koji su u izvorniku oštećeni i na dijelove
koji su izostavljeni. Jednako tako, radi boljeg razumijevanja, u bilješkama su navedena imena
ili prezimena sudionika koja se ne spominju u dokumentu ili podaci o drugim dokumentima
i literaturi u kojima se spominje isti događaj. Dakako, dokumenti u knjizi pokazuju stajališta
njihovih stvaratelja i zahtijevaju posebnu kritičku raščlambu koja bi ukazala na neobjektivno
i netočno navedene, katkad čak i besmislene, podatke u njima. Osim dokumenata 9. korpusa
JNA, u knjizi su, u manjoj mjeri, objavljeni i dokumenti jedinica Teritorijalne obrane (TO)
tzv. Srpske autonomne oblasti Krajine (SAOK) s područja srednje i sjeverne Dalmacije, koje su
od rujna 1991. stavljene pod zapovjedništvo Komande 9. korpusa.


REPUBLIKA HRVATSKA I DOMOVINSKI RAT 1990.-1995. DOKUMENTI Knjiga 18.

DOKUMENTI INSTITUCIJA POBUNJENIH SRBA U REPUBLICI HRVATSKOJ (svibanj – kolovoz 1995.)

Cijena: 156,00 Kn

Dokumenti institucija pobunjenih Srba u Republici Hrvatskoj (svibanj – kolovoz 1995.) osamnaesta su knjiga u seriji koju je pod naslovom “Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995. – Dokumenti”, od 2007. počeo objavljivati Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata (dalje Centar). U knjizi su, kronološkim slijedom s potrebnim znanstvenim aparatom, predstavljeni uglavnom dokumenti iz arhivskog gradiva “Republike Srpske Krajine” (RSK), koji se čuvaju u Centru i drugim arhivskim ustanovama u Republici Hrvatskoj (nekoliko je dokumenata tadašnje Savezne Republike Jugoslavije i Republike Srpske). Svi navedeni dokumenti prepisani su, a njihovi originali ili preslike originala u posjedu su Centra. Prilikom prijepisa dokumenata izvršene su nužne transkripcije radi njihove bolje čitljivosti. Veći zahvati u tekstu naznačeni su stavljanjem teksta u uglatu zagradu, a u bilješkama je upozoreno na dijelove dokumenta koji su u izvorniku oštećeni i na dijelove koji su izostavljeni ili su nerazumljivi, što je posebice slučaj s dijelom transkripata sa sjednica “Skupštine RSK”. Ti transkripti pokazuju i vrlo nisku razinu izražavanja zastupnika Skupštine “RSK”, kao i pismenosti osobe koja je pisala transkript. Iako je zbog toga dio njegova sadržaja nerazumljiv i ne djeluje suvislo, zbog poštivanja načela izvornosti priređivači ove knjige nisu ga ispravljali, nego su samo bilješkama upozorili na to. Jednako tako, radi boljeg razumijevanja, u bilješkama su navedena imena ili prezimena sudionika koja se ne spominju u dokumentu ili podaci o drugim dokumentima i literaturi u kojima se spominje isti događaj.


 REPUBLIKA HRVATSKA I DOMOVINSKI RAT 1990.-1995. DOKUMENTI Knjiga 17.

DOKUMENTI VOJNE PROVENIJENCIJE “REPUBLIKE SRPSKE KRAJINE” (svibanj – listopad 1995.)

 

Cijena: 156,00 Kn

 

Dokumenti vojne provenijencije “Republike Srpske Krajine” (svibanj – listopad 1995.) sedamnaesta su knjiga u seriji koju je pod naslovom “Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990. – 1995. – Dokumenti”, od 2007. počeo objavljivati Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata (dalje Centar). U knjizi su kronološkim slijedom, s potrebnim znanstvenim aparatom, predstavljeni dokumenti iz arhivskog gradiva “Republike Srpske Krajine” (RSK), koji se čuvaju u Centru i drugim arhivskim ustanovama u Republici Hrvatskoj. Svi navedeni dokumenti prepisani su, a njihovi originali ili preslike originala u posjedu su Centra. Prilikom prijepisa dokumenata izvršene su nužne transkripcije radi njihove bolje čitljivosti. Veći zahvati u tekstu naznačeni su stavljanjem teksta u uglatu zagradu, a u bilješkama je upozoreno na dijelove dokumenta koji su u izvorniku oštećeni i na dijelove koji su izostavljeni. Jednako tako, radi boljeg razumijevanja, u bilješkama su navedena imena ili prezimena sudionika koja se ne spominju u dokumentu ili podaci o drugim dokumentima i literaturi u kojima se spominje isti događaj.


Dokumenti 16

REPUBLIKA HRVATSKA I DOMOVINSKI RAT 1990.-1995. DOKUMENTI Knjiga 16

Dokumenti institucija pobunjenih Srba u Republici Hrvatskoj (siječanj – travanj 1995.) Dokumenti (knjiga 16)

Cijena: 156,00 Kn

Dokumenti institucija pobunjenih Srba u Republici Hrvatskoj (siječanj – travanj 1995.) šesnaesta su knjiga u seriji koju je pod naslovom “Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990. – 1995. – Dokumenti”, od 2007. počeo objavljivati Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata (dalje Centar). U knjizi su, kronološkim slijedom s potrebnim znanstvenim aparatom, predstavljeni dokumenti iz arhivskog gradiva “Republike Srpske Krajine” (RSK), koji se čuvaju u Centru i drugim arhivskim ustanovama u Republici Hrvatskoj. Svi navedeni dokumenti prepisani su, a njihovi originali ili preslike originala u posjedu su Centra. Prilikom prijepisa dokumenata izvršene su nužne transkripcije radi njihove bolje čitljivosti. Veći zahvati u tekstu naznačeni su stavljanjem teksta u uglatu zagradu, a u bilješkama je upozoreno na dijelove dokumenta koji su u izvorniku oštećeni i na dijelove koji su izostavljeni. Jednako tako, radi boljeg razumijevanja, u bilješkama su navedena imena ili prezimena sudionika koja se ne spominju u dokumentu ili podaci o drugim dokumentima i literaturi u kojima se spominje isti događaj.

 


 

Dokumenti 15

REPUBLIKA HRVATSKA I DOMOVINSKI RAT 1990.-1995. DOKUMENTI Knjiga 15

Dokumenti vojne provenijencije ‘Republike Srpske Krajine’ (siječanj – travanj 1995.) Dokumenti (knjiga 15)

Cijena: 156,00 Kn

Dokumenti vojne provenijencije “Republike Srpske Krajine” (siječanj-travanj 1995.) petnaesta su knjiga u seriji koju je pod naslovom “Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995. – Dokumenti” od 2007. počeo objavljivati Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata (dalje Centar). U knjizi su, kronološkim slijedom s potrebnim znanstvenim aparatom, predstavljeni dokumenti iz arhivskog gradiva “Republike Srpske Krajine” (RSK), koji se čuvaju u Centru i drugim arhivskim ustanovama u Republici Hrvatskoj. Svi navedeni dokumenti prepisani su, a njihovi originali ili preslike originala u posjedu su Centra.


Dokumenti 14

REPUBLIKA HRVATSKA I DOMOVINSKI RAT 1990.-1995. DOKUMENTI Knjiga 14.

 

Dokumenti institucija pobunjenih Srba u Republici Hrvatskoj (srpanj – prosinac 1994.).

 

Cijena: 156,00 Kn

opširnije…


Dokumenti 13

REPUBLIKA HRVATSKA I DOMOVINSKI RAT 1990.-1995. DOKUMENTI Knjiga 13.

 

Dokumenti vojne provenijencije ‘Republike Srpske Krajine’ (srpanj – prosinac 1994.)

Cijena: 156,00 Kn

opširnije…


Dokumenti 12

REPUBLIKA HRVATSKA I DOMOVINSKI RAT 1990.-1995. DOKUMENTI Knjiga 12.

Dokumenti institucija pobunjenih Srba u Republici Hrvatskoj (siječanj – lipanj 1994.)

Cijena: 156,00 Kn

 opširnije…


 

Dokumenti 11

REPUBLIKA HRVATSKA I DOMOVINSKI RAT 1990.-1995. DOKUMENTI Knjiga 11.

 

Dokumenti vojne provenijencije ‘Republike Srpske Krajine’  (siječanj – lipanj 1994.)

 

Cijena: 156,00 Kn

 opširnije…


Dokumenti (knjiga 10)

REPUBLIKA HRVATSKA I DOMOVINSKI RAT 1990.-1995.

DOKUMENTI Knjiga 10.

Dokumenti institucija pobunjenih Srba u Republici Hrvatskoj (srpanj-prosinac 1993.) Dokumenti (knjiga 10)

Cijena: 156,00 Kn

HR

Dokumenti institucija pobunjenih Srba u Republici Hrvatskoj (srpanj – prosinac 1993.) deseta je knjiga u seriji koju je pod naslovom “Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995. – Dokumenti”, od 2007. počeo objavljivati Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata (dalje Centar). U knjizi su predstavljeni dokumenti iz arhivskoga gradiva “Republike Srpske Krajine” (RSK) koji se čuvaju u Centru i drugim arhivskim ustanovama u Republici Hrvatskoj. Objavljeni su kronološkim slijedom s potrebnim znanstvenim aparatom. Najveći dio dokumenata nastao je djelovanjem tijela civilne vlasti “Republike Srpske Krajine” i govori o odlukama političkoga vodstva pobunjenih Srba u Hrvatskoj te o svakodnevici na tada okupiranom dijelu Republike Hrvatske. Svi navedeni dokumenti prepisani su, a njihovi originali ili preslike originala u posjedu su Centra.


 

Dokumenti (knjiga 9)

REPUBLIKA HRVATSKA I DOMOVINSKI RAT 1990.-1995. DOKUMENTI Knjiga 9.

Dokumenti vojne provenijencije ‘Republike Srpske Krajine’  (Srpanj –Prosinac 1993.) Dokumenti (knjiga 9)

Cijena: 156,00 Kn

HR

Dokumenti vojne provenijencije ‘Republike Srpske Krajine’ (srpanj-prosinac 1993.) deveta su knjiga u seriji koju je pod naslovom “Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995. – Dokumenti”, od 2007. počeo objavljivati Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata (dalje Centar). U knjizi su predstavljeni dokumenti iz arhivskog gradiva “Republike Srpske Krajine” (RSK) koji se čuvaju u Centru i drugim arhivskim ustanovama u Republici Hrvatskoj. Objavljeni su kronološkim slijedom s potrebnim znanstvenim aparatom, a obuhvaćaju razdoblje druge polovice 1993. godine. Svi navedeni dokumenti prepisani su, a njihovi originali ili preslike originala u posjedu su Centra.


 

Dokumenti (knjiga 8)

REPUBLIKA HRVATSKA I DOMOVINSKI RAT 1990.-1995. DOKUMENTI Knjiga 8

Dokumenti institucija pobunjenih Srba u Republici Hrvatskoj (siječanj-lipanj 1993.) Dokumenti (knjiga 8)

Cijena knjige: Prodano

Dokumenti institucija pobunjenih Srba u Republici Hrvatskoj (siječanj-lipanj 1993.) osma su knjiga u seriji koju je pod naslovom “Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995. – Dokumenti”, od 2007. počeo objavljivati Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata (dalje Centar). U knjizi su predstavljeni dokumenti iz arhivskoga gradiva “Republike Srpske Krajine” (RSK) koji se čuvaju u Centru i drugim arhivskim ustanovama u Republici Hrvatskoj. Objavljeni su kronološkim slijedom s potrebnim znanstvenim aparatom, a obuhvaćaju razdoblje od 2. siječnja do 30. lipnja 1993. godine.

opširnije…


Dokumenti (knjiga 7)

REPUBLIKA HRVATSKA I DOMOVINSKI RAT 1990.-1995. DOKUMENTI Knjiga 7.

Dokumenti vojne provenijencije ‘Republike Srpske Krajine’ (siječanj-lipanj 1993.) Dokumenti (knjiga 7)

Dokumenti vojne provenijencije ‘Republike Srpske Krajine’ (siječanj-lipanj 1993.) sedma su knjiga u seriji koju je pod naslovom “Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995. – Dokumenti”, od 2007. počeo objavljivati Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata (dalje Centar). U knjizi su predstavljeni dokumenti iz arhivskog gradiva “Republike Srpske Krajine” (RSK) koji se čuvaju u Centru i drugim arhivskim ustanovama u Republici Hrvatskoj. Objavljeni su kronološkim slijedom s potrebnim znanstvenim aparatom, a obuhvaćaju razdoblje od 8. siječnja do 30. lipnja 1993. godine.

 opširnije…


Dokumenti (knjiga 6)

REPUBLIKA HRVATSKA I DOMOVINSKI RAT 1990.-1995. DOKUMENTI Knjiga 6.

Dokumenti institucija pobunjenih Srba u Republici Hrvatskoj (srpanj – prosinac 1992.) Dokumenti (knjiga 6)

Knjiga je tiskana je u suradnji s Hrvatskim institutom za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje iz Slavonskog Broda. U knjizi su kronološkim slijedom predstavljeni dokumenti iz arhivskog gradiva “Republike Srpske Krajine” (RSK) koji se čuvaju u arhivskim ustanovama u Republici Hrvatskoj , a odnose se na rad paradržavnih i političkih ustanova pobunjenih Srba u drugoj polovici 1992. godine.

Cijena: 156,00 Kn

opširnije…


Dokumenti (knjiga 5)

REPUBLIKA HRVATSKA I DOMOVINSKI RAT 1990.-1995. DOKUMENTI Knjiga 5.

Dokumenti vojne provenijencije “Republike Srpske Krajine” (srpanj-prosinac 1992.) Dokumenti (knjiga 5)

U knjizi su predstavljeni dokumenti vojne provenijencije iz arhivskog gradiva “Republike Srpske Krajine” (RSK) koji se čuvaju u Centru i drugim arhivskim ustanovama u Republici Hrvatskoj. Objavljeni su kronološkim slijedom s potrebnim znanstvenim aparatom, a obuhvaćaju razdoblje od 1. srpnja 1992. do kraja prosinca 1992. godine.

Cijena: 156,00 Kn

opširnije…


 

Dokumenti (knjiga 4)

REPUBLIKA HRVATSKA I DOMOVINSKI RAT 1990.-1995. DOKUMENTI Knjiga 4.

Dokumenti institucija pobunjenih Srba u Republici Hrvatskoj (siječanj-lipanj 1992.) Dokumenti (knjiga 4)

Cijena knjige: 156,00 kn.

Dokumenti institucija pobunjenih Srba u Republici Hrvatskoj (siječanj-lipanj 1992.), urednika Mate Rupića, četvrta je knjiga u seriji Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995. – Dokumenti.

Cijena: 156,00 Kn

opširnije…


 

Dokumenti (knjiga 3)

REPUBLIKA HRVATSKA I DOMOVINSKI RAT 1990.-1995. DOKUMENTI Knjiga 3.

Oružana pobuna Srba u Hrvatskoj i agresija Oružanih snaga SFRJ i srpskih paravojnih postrojbi na Republiku Hrvatsku (siječanj-lipanj 1992.)
Dokumenti (knjiga 3)

Cijena knjige: 156,00 kn.

Oružana pobuna Srba u Hrvatskoj i agresija Oružanih snaga SFRJ i srpskih paravojnih postrojbi na Republiku Hrvatsku (siječanj-lipanj 1992.), urednika Mate Rupića, treća je knjiga u seriji Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995. – Dokumenti.

opširnije…


Dokumenti (knjiga 2)

REPUBLIKA HRVATSKA I DOMOVINSKI RAT 1990.-1995. DOKUMENTI Knjiga 2.

 

Dokumenti institucija pobunjenih Srba u Republici Hrvatskoj (1990.-1991.)

Cijena knjige: Prodano

 

opširnije…


 

 

Dokumenti (knjiga 1)

REPUBLIKA HRVATSKA I DOMOVINSKI RAT 1990.-1995. DOKUMENTI Knjiga 1.

 Cijena knjige: 69.90

Oružana pobuna Srba u Hrvatskoj i agresija oružanih snaga SFRJ i Srpskih paravojnih postrojbi na Republiku Hrvatsku (1990.- 1991.)

 

opširnije… 

 

Fotomonografije

 

 

Marko Perić, Đakovačkim objektivom kroz Domovinski rat

(fotografije o Đakovštini i Hrvatskoj – od uspostave demokracije 1990. do mirne reintegracije okupiranoga teritorija 1998.), ur. Ante Nazor – Mate Rupić, Zagreb, 2013.

 

 

 

 

 

 

 


Josipa Maras Kraljević, Ilija Vučur, Atentat na Hrvatsku

/ The Assassination of Croatia, ur. Ante Nazor, Zagreb, 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 


Radovan Goger, Šibeniče, ti si stina!

(Zbirka fotografija iz Domovinskog rata), Šibenik 2016.

 

 

 

 

 

 


Vinkovci u Domovinskom ratu

 

Zvonimir Tanocki: “Vinkovci u Domovinskom ratu”

Cijena: 100,00 Kn

opširnije…

 

 

 

 


 

Fotomonografija Grgurovac Martin, Vinkovci i okolica ratne devedesete

/ Vinkovci and its Surroundings Wartime Nineties, ur. Ante Nazor, Zagreb – Vinkovci, 2014.

 

 

 

 

 


 

Hnojcik


Toni Hnojčik: To sam radio u ratu, sine…

Cijena: 150,00 Kn

opširnije…

 

 

 

 


 

 

Fotomonografija Željka Gašparovića Svjetlost slobodeFotomonografija Željka Gašparovića Svjetlost slobode

Zagreb, studeni 2007.

Cijena knjige: 150,00 Kn.

Fotografije koje je tijekom Domovinskog rata, od 1991. do završnih operacija 1995., snimio Željko Gašparević.

opširnije…


Fotomonografija Damira Fabijanića, Plodovi zlaFotomonografija Damira Fabijanića, Plodovi zla

Zagreb, studeni 2007.
Cijena knjige: 150,00 kn.
Autor u fotomonografiji predstavlja odabrane fotografije, kao svjedočanstvo o kulturocidu, odnosno o razaranju hrvatske, ali i svjetske baštine u Domovinskom ratu.

Promocija izdavačke djelatnosti Centra

Na istočnom pragu domovine Mario Filipi: Na istočnom pragu domovine

(Slavonija, ljeto/jesen 1991. – kamerom i perom)
Cijena knjige: 120,00 kn. Na promociji za sva izdanja 20% popusta.
 Memoarsko gradivo: Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995.

 

 

 

 

Braneći riječni grad

„Braneći riječni grad“, autora Petra Bezera, ratnog zapovjednika Policijske stanice Metković, deseta je po redu knjiga u seriji Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995. – memoarsko gradivo, a sadrži njegovo sjećanje o događajima u Metkoviću i okolici 1991. i 1992. godine.

 

 

 


Memoarsko gradivo 9

REPUBLIKA HRVATSkA I DOMOVINSKI RAT 1990.-1995. MEMOARSKO GRADIVO Knjiga 9.

Slavko Zelie HVO U OBRANI SARAJEVA 1992.-1993.
(prilozi za isrraZivanje uloge HVO-a u obrani Sarajeva i BiH)

Cijena: 50,00 Kn

 

Riječ nakladnika i Predgovor

 

 


 

Memoarsko gradivo 8

REPUBLIKA HRVATSKA I DOMOVINSKI RAT 1990.-1995. MEMOARSKO GRADIVO KNJIGA 8.

OPERACIJA „MASLENICA“ – SJEĆANJA SUDIONIKA
(prilozi za istraživanje oslobodilačke operacije „Gusar“/„Maslenica“)

Cijena 120,00 Kn

 

  Riječ urednika

 Riječ autora

 


 

2013-08-13 11.06.31REPUBLIKA HRVATSKA I DOMOVINSKI RAT 1990.-1995.
MEMOARSKO GRADIVO
KNJIGA 7.

SLAVICA BILIĆ
PRSTEN MIRA I MAJČINSKE LJUBAVI
(prilozi za povijest Bedema ljubavi – pokreta majki za mir
u Domovinskom ratu, 1991. – 1993.)

Cijena: 120,00 Kn

 


 

 

 

Zivot na meti-korica_OK

REPUBLIKA HRVATSKA I DOMOVINSKI RAT 1990. – 1995.
MEMOARSKO GRADIVO
KNJIGA 6.
ŽIVOT NA METI

(francuski dragovoljac u Domovinskom ratu)
UNE VIE EN LIGNE DE MIRE
(Volontaire français dans la Guerre d’Indépendance Croate)

Cijena: 100,00 Kn

opširnije


 

NA PRVOJ CRTI SMRTI (PRILOZI O POVIJESTI REGIJE GACKE U DOMOVINSKOM RATU 1991. -1993.) NA PRVOJ CRTI SMRTI (PRILOZI O POVIJESTI REGIJE GACKE U DOMOVINSKOM RATU 1991. -1993.)

Zagreb, srpanj 2011.

HR

Cijena: 100,00 Kn

Knjiga » Na prvoj crti protiv smrti (prilozi o povijesti regije Gacke u Domovinskom ratu, 1991.-1993.) « peta je knjiga u spomenutoj seriji, no zbog činjenice da se njezin sadržaj većim dijelom temelji na izvornom arhivskom gradivu, ne može joj se osporiti ni znanstvena vrijednost. Brojni podaci iz arhivskoga gradiva, koje autor knjige i sami zapovjednik na području o kojem piše daje na uvid hrvatskoj javnosti, razlog su zbog kojeg će knjiga » Na prvoj crti protiv smrti« biti nezaobilazan historiografski temelj svakome tko se želi baviti poviješću regije Gacke i Otočca u Domovinskom ratu. Naslov knjige autorov je izbor, a podnaslov je naveden da bi se pobliže odredilo na koje područje i vremensko razdoblje se sadržaj knjige odnosi, ali i zbog toga što knjiga nije pisana sa znanstvenim pretenzijama (zato je i objavljena u seriji » memoarsko gradivo « ) i željom da bude »posljednja rijeć o temi koja se u njoj obrađuje« . Riječ » prilozi« u podnaslovu jasno sugerira čitatelju da u knjizi ni Domovinski rat u Gackoj ni sami put 133. brigade ZNG-a/ HV-a nisu obrađeni u cjelini.

 


Dokumenti (knjiga 4)Zapisi s Banovine 1990., 1991. i 1995.
Dokumenti (knjiga 4)

Zagreb, 2010.

Knjiga Zapisi s Banovine 1990., 1991. i 1995. četvrta je knjiga u seriji Centra Domovinski rat – memoarsko gradivo. Podijeljena je u dva dijela. Prvi dio – Počeci višestranačja u Sisku i na Banovini (političke stranke u Sisku i na Banovini uoči višestranačkih izbora 1990. godine) – čine zapisi novinara Željka Maljevca o počecima višestranačja i predizbornim skupovima na Banovini uoči prvih višestranačkih izbora.

Cijena knjige: Prodano

.

.opširnije…


Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995.Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995.
Memoarsko gradivo
Prilozi za povijest Hrvatske ratne mornarice u Domovinskom ratu (1991.)

Cijena knjige: Prodano

opširnije…


Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995. - memoarsko gradivo, knjiga 2Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995. – memoarsko gradivo, knjiga 2

Zagreb, studeni 2007.Novinari – svjedoci vremena

Cijena knjige: 125,00 kn.

(zapisi Trajka Grkovskog: Plitvice – Karlovac 1991.-1995.)

opširnije…


Osječki autoportret (Zagreb, 2008.)Osječki autoportret (Zagreb, 2008.)

Zagreb, studeni 2008.

Cijena knjige: 100,00 kn

Osječki autoportret (Zagreb, 2008.) umjetnika (slikara) i zapovjednika minobacačkog voda 106. brigade HV-a Franje Molnara zapravo je ratni dnevnik koji obuhvaća događanja u Osijeku od 10. rujna 1991. do 9. ožujka 1992. godine.

opširnije….

Knjige, znanstvene i stručne studije, zbornici radova

 SLAVEN RUŽIĆ, DJELOVANJE “VLADE REPUBLIKE SRPSKE KRAJINE” 1991.-1995.

Cijena knjige: 120,00 kn

 

            Tekst nastoji prikazati na koji je način stvorena, kako je funkcionirala i u kojim je okolnostima okončano postojanje Vlade Republike Srpske Krajine (RSK), te koji su bili njezini načini povezivanja sa, isprva, SFRJ, a kasnije Republikom Srpskom (RS) i Saveznom Republikom Jugoslavijom (SRJ) i kako je, naposljetku, moguće opisati njezinu vlast u razdoblju od 1991. do 1995. godine.

Rad se, u najvećoj mjeri, temelji na ekstenzivnom arhivskom istraživanju, s naglaskom na usporednoj analizi i komparaciji izvornog arhivskog gradiva, novina, časopisa i literature o problematici vezanoj uz djelovanje Vlade RSK. Djelovanje krajinske Vlade je pritom sagledano kroz više zasebnih razina, poput sociološke, legitimističke, međunarodne i lokalne (mikro) perspektive.

Istraživanje je, u konačnici, rezultiralo donošenjem nekolicine temeljnih zaključaka, koji se, u globalu, mogu svesti na spoznaju da je svih šest Vladinih kabineta koji su od 1991. do 1995. djelovali u RSK bilo izabrano na nedemokratski način, pri čemu je većina njihovih članova bila posve nekompetentna za vršenje povjerenih im zadaća. U RSK, sukladno tome, do 1995. godine nije zaživjela „pravna država“ uređena na, barem formalno priželjkivanim, demokratskim načelima, što je znatno doprinijelo odlasku najvećeg dijela tamošnjih Srba u izgnanstvo početkom kolovoza 1995. godine.


 

 

 

Ivica Jurčević, E, nećeš!

(postrojba most u obrani Paškog mosta), Zagreb, 2016.

 

 

 

 

 

 


Stipan Janković, Sanitet 6. dp Split u Domovinskom ratu

(Dnevnički zapisi načelnika zdravstvene struke), Zagreb, 2016.

 

 

 

 

 

 


 

 

Pokaz Ivan, „Oluja“

 Odgovor na „Strategiju realne prijetnje“ / „Storm“ – The Response to the „Strategy of Real Threat“, Zagreb, 2015.

 

 

 

 

 


 

 

The town was the target: the hospital, the nursing home…

 

(the aggression by Serbia, that is the JNA and Serbian and Montenegrin forces against the Republic of Croatia and the Serb occupation of Vukovar 1991), ur. Ante Nazor, Zagreb, 2011. (englesko izdanje)

 

 

 

 

 

 


 

Zapovjedni vrh JNA, siječanj 1990.-svibanj 1992.,

ur. Ante Nazor – Ivan Brigović, Zagreb, 2010. (suizdavaštvo s Ministarstvom obrane Republike Hrvatske)

Prodano

 

 

 

 

 

 


 

 

Panajoti Gilve, MOMP „Zvir“

 otok Hvar u Domovinskom ratu 1991.-1996., ur. Julija Barunčić Pletikosić – Željka Križe Gračanin, Zagreb, 2012.;

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Holjevac Tuković Ana, Proces mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja, Zagreb, 2015.

 

 

 

 

 


 

 

 

Slobodan Lang, Branko Čulo, Bosiljko Domazet, Spasimo život

/ Saving Life, Zagreb, 2016.

 

 

 

 


scan0001

GENOCID U PRIJEDORU – SVJEDOČENJA

Mujo Begić

HR

Knjiga Genocid u Prijedoru – svjedočenja zajednički je projekt Hrvatskog memorijalno-
dokumentacijskog centra Domovinskog rata u Zagrebu (dalje HMDCDR) i
Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta
u Sarajevu. Sastoji se od znanstvene studije dr. sc. Muje Begića o srpskoj okupaciji
i zločinima u Prijedoru 1992. (prvi dio knjige) i sjećanja žrtava Bošnjaka i Hrvata,
uglavnom s područja Općine Prijedor u Bosni i Hercegovini (drugi dio knjige). Ta
je sjećanja, najvećim dijelom od kraja 1992., te tijekom 1993. i 1994. snimio i transkribirao
Hrvatski informativni centar (dalje: HIC), pod vodstvom gospodina Ante
Belje, a za objavljivanje u knjizi ih je izdvojila i transkripte priredila dr. sc. Ana Holjevac
Tuković. Prikupljeno memoarsko gradivo – 149 svjedočanstava o zločinima
nad Bošnjacima i Hrvatima u Općini Prijedor, te u logorima Keraterm, Omarska,
Trnopolje, Manjača, Batkovići, Krings i drugi, za objavljivanje je priredio dr. sc. Ante
Nazor, a dr. sc. Mujo Begić je na kraju svoje znanstvene studije naveo imena svih osoba
za koje se u svjedočanstvima žrtava objavljenim u ovoj knjizi navodi da su nakon
zlostavljanja ubijene ili se vode kao nestale. Dakako, broj prikupljenih svjedočenja
znatno je veći od broja svjedočenja objavljenih u ovoj knjizi. Među njima su i svjedočenja
iz drugih općina BiH, od kojih se u drugom dijelu ove knjige, kao primjeri, navode
samo pojedina svjedočanstva žrtava čije je prebivalište bilo u drugim općinama
BiH (Kulen Vakuf, Bosanski Brod, Bosansko Grahovo, Foča, Teslić, Brčko, Bratunac,
Bosanski Novi, Ključ, Sanski Most). Iskazi su davani u nazočnosti više osoba.

 

 


 

 

 

Velikosrpska agresija na Hrvatsku 1990-ihVelikosrpska agresija na Hrvatsku 1990-ih

DE

 

 

Die großserbische Aggression

HR

 

Cijena knjige: Prodano

 

Autor u knjizi, nakon višegodišnjeg historiografskog istraživanja, kao i istraživanja drugih autora, donosi pregled i pojašnjenje uzroka, tijeka i posljedica velikosrpske agresije na Hrvatsku i Domovinskog rata kao odgovora na tu agresiju. (…) Ova knjiga doprinosi boljem razumijevanju najnovije hrvatske povijesti u okolnostima kontroverznih tumačenja ratnih zbivanja u Hrvatskoj 1990-ih. Njezin cilj nije davanje konačnog suda u tumačenju navedene problematike, nego, naprotiv, poticaj znanstvenicima na daljnje istraživanje, neopterećeno političkim i emotivnim predrasudama, kojima je javnost obasuta u svakodnevnom medijskom i publicističkom šarlatanstvu. Istodobno, ona je odgovor na dio takvih predrasuda.

opširnije…


PRILOZI ZA POVIJEST RAME U DOMOVINSKOM RATU (1990. -1995.)

PRILOZI ZA POVIJEST RAME U DOMOVINSKOM RATU (1990. -1995.)

Zagreb, srpanj 2011.
HR

Zbornik radova “Prilozi za povijest Rame u Domovinskom ratu (1990. -1995.)” tiskan je s namjerom da hrvatsku javnost upozna s jednim od “najosjetljivijih” pita¬nja vezanih uz oruzane sukobe izmedu Hrvata i Bosnjaka-muslimana u nedavnom ratu u Bosni i Hercegovini -s dogadajima u Prozoru krajem 1992. godine. Inicijativa za objavljivanje zbornika radova 0 Rami u Domovinskom ratu pokrenuta je tijekom sastanka predstavnika Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovin¬skog rata (dalje Centar) iz Zagreb a s ramskim braniteljima l1.lipnja 2010. godine, koji su istaknuli Cinjenicu da hrvatska javnost 0 hrvatsko-muslimanskom sukobu u Rami 1992. malo zna. Dakako, put u Ramu i sastanak s hrvatskim braniteljima u Prozoru.

 


Storm - JPEG

Storm 

Cijena knjige: Prodano

Zagreb , Kolovoz 2010

EN

 

 

 

 

 

 

 


 

Izravni demografski gubici Karlovačke županije u Domovinskom ratu Studija Dubravka Halovanića i Martina Barića
Izravni demografski gubici Karlovačke županije u Domovinskom ratu

Zagreb, studeni 2008.

Cijena knjige: 80,00 kn.

Studija Dubravka Halovanića i Martina Barića Izravni demografski gubici Karlovačke županije u Domovinskom ratu (Zagreb, 2008.) zamišljena je kao prilog istraživanju ukupnih demografskih gubitaka RH u Domovinskom ratu.

opširnije…


Zbornik radova Grad je bio meta: bolnica, Dom umirovljenika ... Zbornik radova Grad je bio meta: bolnica, Dom umirovljenika …

Zagreb, studeni 2008.

Cijena knjige: 100,00 kn (tvrdi uvez) / 60,00 kn (mekani uvez)

EN

DE

 Zbornik radova Grad je bio meta: bolnica, Dom umirovljenika … (Zagreb, 2008.) govori o agresiji Srbije, odnosno JNA i srpsko-crnogorskih snaga na RH te srpskoj okupaciji Vukovara 1991. godine.

opširnije…


SPECIJALNA POLICIJA MUP-A RH U OSLOBODILAČKOJ OPERACIJI "OLUJA" 1995. (PRILOZI)

SPECIJALNA POLICIJA MUP-A RH U OSLOBODILAČKOJ OPERACIJI “OLUJA” 1995. (PRILOZI)

Zagreb, kolovoz 2008.

Cijena knjige: Prodano

Zbornik je nastao suradnjom Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata (HMDCDR) i Udruge Specijalne policije iz Domovinskog rata, a pruža vrijedne i do sada nepoznate podatke o sudjelovanju postrojbi hrvatske Specijalne policije u “Oluji”, možda i najvažnijoj vojnoj operaciji u hrvatskoj povijesti te svjedoči o golemom doprinosu pripadnika Specijalnih jedinica policije MUP-a RH u Domovinskom ratu.

opširnije…


Počeci suvremene Hrvatske države

Počeci suvremene Hrvatske države

Cijena knjige: Prodano

Kronologija procesa osamostaljenja Republike Hrvatske: od Memoranduma SANU 1986. do proglašenja neovisnosti 8. listopada 1991.

opširnije…

.

.

 

opširnije…