6. Državnom stručnom skupu za nastavnike povijesti na temu Domovinski rat, Vinkovci, 3. – 4. travnja 2024.

Kratko izvješće o 16. Državnom stručnom skupu za nastavnike povijesti na temu Domovinski rat, Vinkovci, 3. – 4. travnja 2024. Prošlo je godinu dana od kada je, 12., 13. i 14. travnja 2023., u Dubrovniku održan Državni stručni skup na temu: „Južno bojište – deblokada Dubrovnika i oslobađanje juga Republike Hrvatske“, u sklopu kojega je…