Dokumenti (knjiga 6)

REPUBLIKA HRVATSKA I DOMOVINSKI RAT 1990.-1995. DOKUMENTI Knjiga 6. Dokumenti institucija pobunjenih Srba u Republici Hrvatskoj (srpanj – prosinac 1992.) Cijena: 156,00 kn Knjiga Dokumenti institucija pobunjenih Srba u Republici Hrvatskoj (srpanj – prosinac 1992.), urednika Mate Rupića,šesta je knjiga u seriji koju je pod naslovom Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995. – Dokumenti. Tiskana…

Dokumenti (knjiga 7)

REPUBLIKA HRVATSKA I DOMOVINSKI RAT 1990.-1995. DOKUMENTI Knjiga 7. Dokumenti vojne provenijencije “Republike Srpske Krajine” (siječanj-lipanj 1993.) Cijena: 156,00 kn Predgovor Dokumenti vojne provenijencije ‘Republike Srpske Krajine’ (siječanj-lipanj 1993.) sedma su knjiga u seriji koju je pod naslovom „Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995. – Dokumenti“, od 2007. počeo objavljivati Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata…

Dokumenti (knjiga 8)

REPUBLIKA HRVATSKA I DOMOVINSKI RAT 1990.-1995. DOKUMENTI Knjiga 8. Dokumenti institucija pobunjenih Srba u Republici Hrvatskoj (siječanj-lipanj 1993.) Cijena: Prodano Predgovor Dokumenti institucija pobunjenih Srba u Republici Hrvatskoj (siječanj-lipanj 1993.) osma su knjiga u seriji koju je pod naslovom „Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995. – Dokumenti“, od 2007. počeo objavljivati Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog…